Warning: Declaration of action_plugin_captcha::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/captcha/action.php on line 148 Warning: Declaration of action_plugin_columns::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/columns/action.php on line 141 Warning: Declaration of action_plugin_discussion::register(&$contr) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/discussion/action.php on line 1490 Warning: Declaration of action_plugin_dw2pdf::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/dw2pdf/action.php on line 332 Warning: Declaration of action_plugin_multilingual::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/multilingual/action.php on line 87 Warning: Declaration of action_plugin_openlayersmap::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/openlayersmap/action.php on line 70 Warning: Declaration of action_plugin_redirect::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/redirect/action.php on line 53 Warning: Declaration of action_plugin_tagfilter::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/tagfilter/action.php on line 60 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/inc/parser/handler.php on line 1427 Warning: Declaration of syntax_plugin_discussion_comments::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/discussion/syntax/comments.php on line 22 Warning: Declaration of syntax_plugin_discussion_comments::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/discussion/syntax/comments.php on line 22 sl:wiki:abiotic_services_alpes [WIKIAlps – the Alpine WIKI ]

Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:abiotic_services_alpes

Abiotske storitve izhajajo iz abiotskih procesov (glej izraz abiotski procesi). Skupaj z biotskimi ekosistemskimi storitvami so del naravnega kapitala. Povezava z biotskimi ekosistemskimi storitvami je bila in je še vedno stvar debate. Velik interes za abiotske storitve in nejasno razlikovanje med biotskimi in abiotskimi v praksi je vodilo k njihovi vključitvi v CICES različico 5.1. Razvrščene so tako kot biotske ekosistemske storitve. Oskrbovalne storitve, ki zajemajo rabo vode za prehrano, materiale oz. energijo so znova dodelili abiotskim storitvam, da bi to ustrezalo naravoslovnim znanostim. Alpski prostor je specifičen zaradi raznolikih abiotskih storitev, kot so minerali, sol in pesek ter obnovljivi viri energije (vetrna energija, hidroenergija) in izkustvenih interakcij, kot so jame oz. skalovito, razgibano površje.

O abiotskih storitvah na projektu AlpES obstajajo različna mnenja: abiotski iznosi ekosistemskih storitev se štejejo kot abiotski iznosi naravnega kapitala, ne pa kot same ekosistemske storitve. Z drugih vidikov se štejejo iznosi kot ekosistemske dobrine in storitve in kot dokaz novega CICES klasifikacijskega sistema. Glede na pristop projekta AlpES se abiotske iznose smatra ločeno od biotskih, ampak se jih ne obravnava kot ekosistemske storitve, temveč kot okoljske storitve. „Smernice za skupno razumevanje ekosistemskih storitev“ navajajo primere abiotskih iznosov, ki so pomembni za alpski prostor, ampak jih projekt eksplicitno ne ocenjuje in kartira. Izjema je ekosistemska storitev „površinska pitna voda“ (abiotska storitev, CICES 5.1), pri kateri izbor temelji na CICES 4.3 (voda, ki je vključena v biotski sistem).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/34/site2020/web/wikialps/lib/plugins/discussion/action.php on line 363
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/abiotic_services_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/27 13:13 uporabnika irsnc