Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:abiotic_services_alpes

Abiotske storitve izhajajo iz abiotskih procesov (glej izraz abiotski procesi). Skupaj z biotskimi ekosistemskimi storitvami so del naravnega kapitala. Povezava z biotskimi ekosistemskimi storitvami je bila in je še vedno stvar debate. Velik interes za abiotske storitve in nejasno razlikovanje med biotskimi in abiotskimi v praksi je vodilo k njihovi vključitvi v CICES različico 5.1. Razvrščene so tako kot biotske ekosistemske storitve. Oskrbovalne storitve, ki zajemajo rabo vode za prehrano, materiale oz. energijo so znova dodelili abiotskim storitvam, da bi to ustrezalo naravoslovnim znanostim. Alpski prostor je specifičen zaradi raznolikih abiotskih storitev, kot so minerali, sol in pesek ter obnovljivi viri energije (vetrna energija, hidroenergija) in izkustvenih interakcij, kot so jame oz. skalovito, razgibano površje.

O abiotskih storitvah na projektu AlpES obstajajo različna mnenja: abiotski iznosi ekosistemskih storitev se štejejo kot abiotski iznosi naravnega kapitala, ne pa kot same ekosistemske storitve. Z drugih vidikov se štejejo iznosi kot ekosistemske dobrine in storitve in kot dokaz novega CICES klasifikacijskega sistema. Glede na pristop projekta AlpES se abiotske iznose smatra ločeno od biotskih, ampak se jih ne obravnava kot ekosistemske storitve, temveč kot okoljske storitve. „Smernice za skupno razumevanje ekosistemskih storitev“ navajajo primere abiotskih iznosov, ki so pomembni za alpski prostor, ampak jih projekt eksplicitno ne ocenjuje in kartira. Izjema je ekosistemska storitev „površinska pitna voda“ (abiotska storitev, CICES 5.1), pri kateri izbor temelji na CICES 4.3 (voda, ki je vključena v biotski sistem).

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/abiotic_services_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/27 13:13 uporabnika irsnc