Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:alps

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:alps [2018/06/27 14:29]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:alps [2018/06/27 14:30] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
 ===== Alpe ===== ===== Alpe =====
  
-**Evropske Alpe** – kot so določene po [[:​sl:​wiki:​alpine_convention|Alpski konvenciji]] – czajemajo ​približno 190.000 km² veliko območje in imajo več kot 14 milijonov prebivalcev. Poleg tega jih letno obišče še 120 milijonov obiskovalcev. Alpe niso samo samostojno biografsko območje Evrope, ampak se po njih imenuje celotna Evropska biografska regija. [[:​sl:​wiki:​ecosystemservices|Ekosistemske storitve]] zagotavljajo kar tretjini evropskega prebivalstva. Trije veliki vodotoki Ren, Rhone in Po) izvirajo v Alpah, večina vode Donave prihaja iz Alp – od tod ime "vodni stolp Evrope"​. Ta voda je pomemben vir pitne vode, uporablja se jo za proizvodnjo hrane in kot [[:​sl:​wiki:​renewable_energies|obnovljiv vir energije]]. Stalna poselitev je mogoča le do okrog 2000 m.n.v. To pomeni, da je 75 % alpskega prostora poseljenega izključno sezonsko ali pa sploh ne. Naselja so tako locirana na zgornji višinski meji, torej s tem na ekološko izjemno občutljivem območju. Hkrati Alpe predstavljajo tako vročo točko biotske raznovrstnosti in pomembno gensko banko kot tudi območje z veliko kulturno diverziteto ter rekreacijsko območje na globalni ravni. Za znanstvenike so pomembne kot laboratorij na prostem, kjer lahko spremljajo [[:​sl:​wiki:​global_change|globalne spremembe]]. Tukaj so še posebej potrebne strategije za trajnostni regionalni razvoj, da se zmanjša tveganje in izkoristi dobre priložnosti. Alpe so edinstveno območje za prebivalce, obiskovalce in za alpsko prebivalstvo,​ ki je odvisno od naravnih virov. Alpsko konvencijo je leta 1991 podpisalo osem alpskih držav. To je prvi mednarodni sporazum, ki temelji na ideji [[:​sl:​wiki:​sustainable_spatial_development_ssd|trajnostnega prostorskega razvoja]] v gorskem prostoru ((Oliver Bender, Axel Borsdorf, Andrea Fischer and Johann Stötter (2011). "​Mountains Under Climate and Global Change Conditions – Research Results in the Alps." In "​Climate Change - Geophysical Foundations and Ecological Effects",​ edited by Juan Blanco and Houshang Kheradmand, Intech-Open,​ Rijeka. ​ [[https://​doi.org/​10.5772/​24574|https://​doi.org/​10.5772/​24574]])) .+**Evropske Alpe** – kot so določene po [[:​sl:​wiki:​alpine_convention|Alpski konvenciji]] – zajemajo ​približno 190.000 km² veliko območje in imajo več kot 14 milijonov prebivalcev. Poleg tega jih letno obišče še 120 milijonov obiskovalcev. Alpe niso samo samostojno biografsko območje Evrope, ampak se po njih imenuje celotna Evropska biografska regija. [[:​sl:​wiki:​ecosystemservices|Ekosistemske storitve]] zagotavljajo kar tretjini evropskega prebivalstva. Trije veliki vodotoki Ren, Rhone in Po) izvirajo v Alpah, večina vode Donave prihaja iz Alp – od tod ime "vodni stolp Evrope"​. Ta voda je pomemben vir pitne vode, uporablja se jo za proizvodnjo hrane in kot [[:​sl:​wiki:​renewable_energies|obnovljiv vir energije]]. Stalna poselitev je mogoča le do okrog 2000 m.n.v. To pomeni, da je 75 % alpskega prostora poseljenega izključno sezonsko ali pa sploh ne. Naselja so tako locirana na zgornji višinski meji, torej s tem na ekološko izjemno občutljivem območju. Hkrati Alpe predstavljajo tako vročo točko biotske raznovrstnosti in pomembno gensko banko kot tudi območje z veliko kulturno diverziteto ter rekreacijsko območje na globalni ravni. Za znanstvenike so pomembne kot laboratorij na prostem, kjer lahko spremljajo [[:​sl:​wiki:​global_change|globalne spremembe]]. Tukaj so še posebej potrebne strategije za trajnostni regionalni razvoj, da se zmanjša tveganje in izkoristi dobre priložnosti. Alpe so edinstveno območje za prebivalce, obiskovalce in za alpsko prebivalstvo,​ ki je odvisno od naravnih virov. Alpsko konvencijo je leta 1991 podpisalo osem alpskih držav. To je prvi mednarodni sporazum, ki temelji na ideji [[:​sl:​wiki:​sustainable_spatial_development_ssd|trajnostnega prostorskega razvoja]] v gorskem prostoru ((Oliver Bender, Axel Borsdorf, Andrea Fischer and Johann Stötter (2011). "​Mountains Under Climate and Global Change Conditions – Research Results in the Alps." In "​Climate Change - Geophysical Foundations and Ecological Effects",​ edited by Juan Blanco and Houshang Kheradmand, Intech-Open,​ Rijeka. ​ [[https://​doi.org/​10.5772/​24574|https://​doi.org/​10.5772/​24574]])) .
  
 {{  :​wiki:​biogeographyeurope.gif?​750}} {{  :​wiki:​biogeographyeurope.gif?​750}}
Vrstica 25: Vrstica 25:
  
 **Nadaljnje branje** **Nadaljnje branje**
 +
   * [[http://​www.alpconv.org|http://​www.alpconv.org]]   * [[http://​www.alpconv.org|http://​www.alpconv.org]]
   * [[http://​tirolatlas.uibk.ac.at/​alps/​index.html.de|http://​tirolatlas.uibk.ac.at/​alps/​index.html.de]]   * [[http://​tirolatlas.uibk.ac.at/​alps/​index.html.de|http://​tirolatlas.uibk.ac.at/​alps/​index.html.de]]
sl/wiki/alps.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/27 14:30 uporabnika irsnc