Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:biodiversity

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:biodiversity [2017/06/29 14:36]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:biodiversity [2017/06/30 12:00] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.** \\ 
-//(remove this paragraph once the translation is finished)// 
 ===== Biotska raznovrstnost ===== ===== Biotska raznovrstnost =====
  
 === Definicija === === Definicija ===
  
-**Biotska raznovrstnost ** or //biodiversity// means the variability among living organisms from all sources includinginter aliaterrestrial,​ marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are partthis includes diversity within speciesbetween species and of ecosystems." ​Source: [[http://​www.cbd.int/​convention/​articles/​default.shtml?​a=cbd-02|United Nation'​s Convention on Biological Diversity]]+**Biotska raznovrstnost **ali //biodiverziteta// je raznovrstnost živih organizmov kopenskihmorskih in drugih vodnih ekosistemov in ekoloških sestavovkaterih del soto vključuje raznovrstnost znotraj vrstemed vrstami in raznovrstnost ekosistemov" ​Vir: [[http://​www.cbd.int/​convention/​articles/​default.shtml?​a=cbd-02|United Nation'​s Convention on Biological Diversity]]
  
 Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov. Vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov. V naravi se ohranja z ohranjanjem naravnega ravnovesja. Vir: 2. člen, [[http://​www.pisrs.si/​Pis.web/​pregledPredpisa?​id=ZAKO1600|Zakon o ohranjanju narave]] (ZON) Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov. Vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov. V naravi se ohranja z ohranjanjem naravnega ravnovesja. Vir: 2. člen, [[http://​www.pisrs.si/​Pis.web/​pregledPredpisa?​id=ZAKO1600|Zakon o ohranjanju narave]] (ZON)
sl/wiki/biodiversity.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/30 12:00 uporabnika irsnc