Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:cultural_landscape

Kulturna krajina

Definicija

Skladno z Unescovim Centrom svetovne dediščine UNESCO World Heritage Centre, pojem »kulturna krajina« obsega raznolikost krajinskih struktur, katerih razporeditev je posledica značilnosti žive in nežive narave ter človekovega delovanja.

Koncept

Kulturna krajina pogosto odseva specifične tehnike trajnostne rabe zemljišč, upoštevajoč značilnosti in omejitve naravnega okolja, v katerem so vzpostavljene, in specifične duhovne povezave z naravo. Varstvo kulturne krajine lahko prispeva k modernim tehnikam trajnostne rabe zemljišč in lahko ohranja ali izboljša naravne vrednosti v krajini. Nadaljevanje tradicionalnih oblik rabe krajine podpira biotsko raznovrstnost v mnogih regijah sveta. Ohranjanje tradicionalne kulturne krajine je torej koristno za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pojma krajina in kulturna krajina se velikokrat uporabljata soznačno. Vir: UNESCO World Heritage Council

Projekti

Glej tudi

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/cultural_landscape.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/29 14:20 uporabnika irsnc