Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:economic_valuation_ecosystem_services_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:economic_valuation_ecosystem_services_alpes [2018/11/15 09:11]
irsnc
sl:wiki:economic_valuation_ecosystem_services_alpes [2018/11/15 11:58] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 3: Vrstica 3:
 Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev pomeni določitev vrednosti za neko dobrino ali storitev v določenem kontekstu (npr. kot podpora odločanju) (Maes et al. 2014; van der Ploeg et al. 2010)((Maes,​ J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).)) ​ ((van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/​21/​2016.)) . Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev pomeni določitev vrednosti za neko dobrino ali storitev v določenem kontekstu (npr. kot podpora odločanju) (Maes et al. 2014; van der Ploeg et al. 2010)((Maes,​ J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).)) ​ ((van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/​21/​2016.)) .
  
-//Projekt [[:​wiki:​alpesbackground|AlpES]] se ne ukvarja z ekonomskim vrednotenjem ekosistemskih storitev. To bi lahko bil potencialen korak v prihodnosti,​ po fizičnem ocenjevanju ES. V pilotnih regijah se lahko opravi regionalne gospodarske ocene ali ocene ekonomske vrednosti.//​+//Projekt [[:sl:​wiki:​alpesbackground|AlpES]] se ne ukvarja z ekonomskim vrednotenjem ekosistemskih storitev. To bi lahko bil potencialen korak v prihodnosti,​ po fizičnem ocenjevanju ES. V pilotnih regijah se lahko opravi regionalne gospodarske ocene ali ocene ekonomske vrednosti.//​
  
 Glej tudi: [[:​wiki:​economic_valuation|ekonomsko vrednotenje]]. Glej tudi: [[:​wiki:​economic_valuation|ekonomsko vrednotenje]].
sl/wiki/economic_valuation_ecosystem_services_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 11:58 uporabnika irsnc