Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:ecosystem_service_classification_system_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:ecosystem_service_classification_system_alpes [2018/11/14 14:00]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:ecosystem_service_classification_system_alpes [2018/11/15 12:02] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 3: Vrstica 3:
 Klasifikacijski sistem ekosistemskih storitev je struktura, ki kategorizira ter organizira ekosistemske storitve v sistem. Na voljo je več sistemov: Millennium Ecosystem Assessment Board (Reid 2005) ((Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.)) , Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young & Potschin 2013) ((Haines-Young,​ R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/​IEA/​09/​003),​ checked on 3/​18/​2016.)) , Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (van der Ploeg et al. 2010) ((van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/​21/​2016.)) ​ in posamezne nacionalne klasifikacije (Staub et al. 2011) ((Staub, C.; Ott, W.; Heusi, F.; Klingler, G.; Jenny, A.; Häcki, M. & Hauser, A. (2011): Indikatoren für Ökosystemleistungen. Systematik, Methodik und Umsetzungsempfehlungen für eine wohlfahrtsbezogene Umweltberichterstattung. Ed. by Bundesamt für Umwelt (BAFU). Bern (Umwelt-Wissen,​ 1102).)) . Klasifikacijski sistem ekosistemskih storitev je struktura, ki kategorizira ter organizira ekosistemske storitve v sistem. Na voljo je več sistemov: Millennium Ecosystem Assessment Board (Reid 2005) ((Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.)) , Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young & Potschin 2013) ((Haines-Young,​ R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/​IEA/​09/​003),​ checked on 3/​18/​2016.)) , Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (van der Ploeg et al. 2010) ((van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/​21/​2016.)) ​ in posamezne nacionalne klasifikacije (Staub et al. 2011) ((Staub, C.; Ott, W.; Heusi, F.; Klingler, G.; Jenny, A.; Häcki, M. & Hauser, A. (2011): Indikatoren für Ökosystemleistungen. Systematik, Methodik und Umsetzungsempfehlungen für eine wohlfahrtsbezogene Umweltberichterstattung. Ed. by Bundesamt für Umwelt (BAFU). Bern (Umwelt-Wissen,​ 1102).)) .
  
-//Projekt [[:​wiki:​alpesbackground|AlpES]] uporablja CICES klasifikacijo kot podlago za ekosistemske storitve, ki so povezane z alpskim prostorom (alpske ES). Izbor osmih ekosistemskih storitev je temeljil na takratni CICES klasifikaciji (različica 4.3). Sedaj obstaja že različica 5.1 in je  povezana z drugimi prej omenjenimi klasifikacijskimi sistemi in strukturnimi spremembami (glej [[:​sl:​wiki:​abiotic_services_alpes|abiotske storitve]]). //+//Projekt [[:sl:​wiki:​alpesbackground|AlpES]] uporablja CICES klasifikacijo kot podlago za ekosistemske storitve, ki so povezane z alpskim prostorom (alpske ES). Izbor osmih ekosistemskih storitev je temeljil na takratni CICES klasifikaciji (različica 4.3). Sedaj obstaja že različica 5.1 in je povezana z drugimi prej omenjenimi klasifikacijskimi sistemi in strukturnimi spremembami (glej [[:​sl:​wiki:​abiotic_services_alpes|abiotske storitve]]). //
  
 ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}} ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
  
  
sl/wiki/ecosystem_service_classification_system_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:02 uporabnika irsnc