Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:final_ecosystem_services_alpes

Končne ekosistemske storitve

Ekosistemske storitve se lahko šteje za končne kot rezultat ekosistemov (ali naravnih, pol-naravnih ali umetnih), ki najbolj neposredno vplivajo na dobrobit ljudi. Temeljna značilnost je, da ohranijo povezave do osnovnih funkcij ekosistema, procesov in struktur ali vmesnih ekosistemskih storitev, ki jih ustvarjajo (Haines-Young & Potschin 2013, p. 9) 1) . Končne ekosistemske storitve so pomembne tudi za ekonomsko računanje vrednosti ekosistemskih storitev. Veljajo za ustrezne entitete za cenitev ekosistemskih storitev, da se prepreči dvojni oceni ene ekosistemske storitve in zagotovi strožji sistem računanja (Boyd & Banzhaf 2007; Staub et al. 2011) 2) )</sup> 3) .

Poleg tega so stvar perspektive. Zagotavljanje čiste površinske vode je lahko končna storitev v povezavi z zagotavljanjem čiste pitne vode, po drugi strani pa je lahko le vmesna storitev (glej vmesne storitve), ki npr. zagotavlja primeren habitat za ribe. V tem primeru je končna storitev zagotavljanje divjih vodnih živali kot vir prehrane (Boyd & Banzhaf 2007) 4) .

Končne ekosistemske storitve so postavljene v središče projekta AlpES, vendar je za celostno okoljsko upravljanje treba upoštevati tudi vmesne storitve.

1)
Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/IEA/09/003), checked on 3/18/2016.
2)
2
3)
Staub, C.; Ott, W.; Heusi, F.; Klingler, G.; Jenny, A.; Häcki, M. & Hauser, A. (2011): Indikatoren für Ökosystemleistungen. Systematik, Methodik und Umsetzungsempfehlungen für eine wohlfahrtsbezogene Umweltberichterstattung. Ed. by Bundesamt für Umwelt (BAFU). Bern (Umwelt-Wissen, 1102).
4)
Boyd, J. & Banzhaf, S. (2007): What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. In: Ecological Economics of Coastal Disasters - Coastal Disasters Special Section 63 (2–3), p. 616–626.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/final_ecosystem_services_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:03 uporabnika irsnc