Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:glossary

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:glossary [2018/11/15 10:14]
irsnc
sl:wiki:glossary [2018/11/15 11:53] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 79: Vrstica 79:
  
   * [[:​sl:​wiki:​capital_alpes|Kapital]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​capital_alpes|Kapital]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
-  * [[:​sl:​wiki:​mapping_alpes|Kartiranje]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ +  * [[:​sl:​wiki:​mapping_alpes|Kartiranje]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
-  * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_mapping_alpes|Kartiranje ekosistemov]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​+  * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_mapping_alpes|Kartiranje ekosistemov]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
   * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_service_mapping_alpes|Kartiranje ekosistemskih storitev]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_service_mapping_alpes|Kartiranje ekosistemskih storitev]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
   * [[:​sl:​wiki:​indicators|Kazalnik]] je opazovana vrednost, ki je reprezentativna za določen pojav.   * [[:​sl:​wiki:​indicators|Kazalnik]] je opazovana vrednost, ki je reprezentativna za določen pojav.
Vrstica 116: Vrstica 116:
  
   * [[:​sl:​wiki:​service_benefitting_area_alpes|Območje koriščenja storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​service_benefitting_area_alpes|Območje koriščenja storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
-  * [[:​sl:​wiki:​service_connecting_area_alpes|Območje povezovanja storitev]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ +  * [[:​sl:​wiki:​service_connecting_area_alpes|Območje povezovanja storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
-  * [[:​sl:​wiki:​service_providing_area_alpes|Območje zagotavljanja storitev]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​+  * [[:​sl:​wiki:​service_providing_area_alpes|Območje zagotavljanja storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
 +  * [[:​sl:​wiki:​renewable_energies|Obnovljivi viri energije ]]so definirani kot obnovljivi nefosilni viri: veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valovanja, plime, hidroenergija,​ biomasa, deponijski plini, plini iz čistilnih naprav in bioplini. 
 +  * [[:​sl:​wiki:​assessment_alpes|Ocenjevanje]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
 +  * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_assessment_alpes|Ocenjevanje ekosistemov]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
 +  * [[:​sl:​wiki:​pollution|Onesnaževanje ]]je kopičenje ali vnašanje snovi ali energije v okolje, ki povzroči škodljive učinke, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, žive organizme in ekosisteme, in škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe okolja. 
   * [[:​sl:​wiki:​environmental_governance|Okoljska politika]]   * [[:​sl:​wiki:​environmental_governance|Okoljska politika]]
   * [[:​wiki:​overexploitation|Overexploitation]]   * [[:​wiki:​overexploitation|Overexploitation]]
-  * [[:​sl:​wiki:​assessment_alpes|Ocenjevanje]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
-  * [[:​sl:​wiki:​ecosystem_assessment_alpes|Ocenjevanje ekosistemov]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
-  * [[:​sl:​wiki:​pollution|Onesnaževanje ]]je kopičenje ali vnašanje snovi ali energije v okolje, ki povzroči škodljive učinke, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, žive organizme in ekosisteme, in škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe okolja. 
-  * [[:​sl:​wiki:​renewable_energies|Obnovljivi viri energije ]]so definirani kot obnovljivi nefosilni viri: veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valovanja, plime, hidroenergija,​ biomasa, deponijski plini, plini iz čistilnih naprav in bioplini. 
  
 === P === === P ===
Vrstica 133: Vrstica 134:
   * [[:​sl:​wiki:​carbon_sequestration_alpes|Ponor ogljika (CO2)]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​carbon_sequestration_alpes|Ponor ogljika (CO2)]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
   * [[:​sl:​wiki:​demand_ecosystem_services_alpes|Povpraševanje po ekosistemskih storitvah]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​demand_ecosystem_services_alpes|Povpraševanje po ekosistemskih storitvah]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
 +
   * [[:​sl:​wiki:​territorial_development|Prostorski razvoj ]]is understood as the process through which the geography of territories inhabited by human societies is progressively transformed. (prevesti …)   * [[:​sl:​wiki:​territorial_development|Prostorski razvoj ]]is understood as the process through which the geography of territories inhabited by human societies is progressively transformed. (prevesti …)
   * [[:​wiki:​climate_change_alps|Climate Change in the Alps]]   * [[:​wiki:​climate_change_alps|Climate Change in the Alps]]
Vrstica 141: Vrstica 143:
   * [[:​wiki:​protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfall|Protection against Avalanches, Mudslides, and Rockfall]]   * [[:​wiki:​protection_of_areas_against_avalanches_mudslides_and_rockfall|Protection against Avalanches, Mudslides, and Rockfall]]
   * [[:​wiki:​protection_forest|Protection Forest]]   * [[:​wiki:​protection_forest|Protection Forest]]
- 
-=== Q === 
  
 === R === === R ===
  
   * [[:​sl:​wiki:​flow_ecosystem_services_alpes|Raba ekosistemskih storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​flow_ecosystem_services_alpes|Raba ekosistemskih storitev]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
-  * [[:​sl:​wiki:​status_es_supply_alpes|Razpoložljiva zaloga ES]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​+  * [[:​sl:​wiki:​status_es_supply_alpes|Razpoložljiva zaloga ES]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
 +  * [[:​sl:​wiki:​regional_environmental_governance_alpes|Regionalno okoljsko upravljanje]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
   * [[:​sl:​wiki:​rural_development|Razvoj podeželja]]   * [[:​sl:​wiki:​rural_development|Razvoj podeželja]]
-  * [[:​sl:​wiki:​regional_environmental_governance_alpes|Regionalno okoljsko upravljanje]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
   * [[:​wiki:​remote_sensing|Remote Sensing]] is the technique of acquiring information about an object without actually being in contact with it (Jorgensen & Fath, 2008).   * [[:​wiki:​remote_sensing|Remote Sensing]] is the technique of acquiring information about an object without actually being in contact with it (Jorgensen & Fath, 2008).
   * [[:​wiki:​rural_development|Rural Development]] is a specific aspect of [[:​wiki:​territorial_development|territorial development]].   * [[:​wiki:​rural_development|Rural Development]] is a specific aspect of [[:​wiki:​territorial_development|territorial development]].
Vrstica 156: Vrstica 157:
  
   * [[:​sl:​wiki:​synergies_es_alpes|Sinergije med ES]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​synergies_es_alpes|Sinergije med ES]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
-  * [[:​wiki:​spatial_data|Spatial Data]] 
   * [[:​sl:​wiki:​tier_approach_alpes|Stopenjski (tier) pristop]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​tier_approach_alpes|Stopenjski (tier) pristop]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
 +
 +  * [[:​wiki:​spatial_data|Spatial Data]]
   * [[:​wiki:​drinkingwater|Surface Water for Drinking]] is the availability,​ demand and actual consumption of clean (surface) water for domestic use.   * [[:​wiki:​drinkingwater|Surface Water for Drinking]] is the availability,​ demand and actual consumption of clean (surface) water for domestic use.
   * [[:​wiki:​sustainable_development|Sustainable Development]]   * [[:​wiki:​sustainable_development|Sustainable Development]]
Vrstica 164: Vrstica 166:
  
   * [[:​sl:​wiki:​technical_capital_alpes|Tehnični kapital]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​technical_capital_alpes|Tehnični kapital]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
 +
   * [[:​wiki:​tipping_points|Tipping Points]]   * [[:​wiki:​tipping_points|Tipping Points]]
  
Vrstica 169: Vrstica 172:
  
   * [[:​sl:​wiki:​governance_alpes|Upravljanje]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​   * [[:​sl:​wiki:​governance_alpes|Upravljanje]] <​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
 +  * [[:​sl:​wiki:​regulating_es_alpes_alpes|Uravnalne ES]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​
 +  * [[:​sl:​wiki:​water_management|Upravljanje voda]] se nanaša na preventivne ukrepe za zmanjšanje odpadnih voda, prekomerno izkoriščanje in onesnaževanje vodnih virov.
 +
   * [[:​sl:​wiki:​governance|Upravljanje]]   * [[:​sl:​wiki:​governance|Upravljanje]]
   * [[:​sl:​wiki:​landscape_management|Upravljanje krajine]]   * [[:​sl:​wiki:​landscape_management|Upravljanje krajine]]
   * [[:​wiki:​natural_resource_management|Upravljanje z naravnimi viri]] is the sustainable management of a feature or component of the natural environment. (prevesti …)   * [[:​wiki:​natural_resource_management|Upravljanje z naravnimi viri]] is the sustainable management of a feature or component of the natural environment. (prevesti …)
-  * [[:​sl:​wiki:​regulating_es_alpes_alpes|Uravnalne ES]]<​sup>​**AlpES izrazi** </​sup>​ 
   * [[:​urban:​peri-urban_development|Urbani in predmestni razvoj]]   * [[:​urban:​peri-urban_development|Urbani in predmestni razvoj]]
   * [[:​sl:​wiki:​urban-rural_partnership|Urbano ruralno partnerstvo]]   * [[:​sl:​wiki:​urban-rural_partnership|Urbano ruralno partnerstvo]]
-  * [[:​sl:​wiki:​water_management|Upravljanje voda]] se nanaša na preventivne ukrepe za zmanjšanje odpadnih voda, prekomerno izkoriščanje in onesnaževanje vodnih virov. 
   * [[:​wiki:​urban_peri-urban_development|Urban/​Peri-Urban Development]] refers to urbanization with its different dimensions and perceptions and to non-urban population increase and sprawl of urbanized land that takes place beyond the city's or agglomeration'​s physical limits.   * [[:​wiki:​urban_peri-urban_development|Urban/​Peri-Urban Development]] refers to urbanization with its different dimensions and perceptions and to non-urban population increase and sprawl of urbanized land that takes place beyond the city's or agglomeration'​s physical limits.
   * [[:​wiki:​urban-rural_partnership|Urban-Rural Partnership]] relates to the cooperation between cities/​towns and their surroundings.   * [[:​wiki:​urban-rural_partnership|Urban-Rural Partnership]] relates to the cooperation between cities/​towns and their surroundings.
sl/wiki/glossary.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 11:53 uporabnika irsnc