Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:greening_economy_alpine_region

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:greening_economy_alpine_region [2017/12/07 12:37]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:greening_economy_alpine_region [2017/12/07 12:43] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
-===== Report on the State of the AlpsGreening the economy in the Alpine region ​=====+===== Poročilo o stanju AlpOzelenitev gospodarstva v Alpski regiji ​=====
  
-=== Document ​===+=== Dokument ​===
  
-Permanent Secretariat of the Alpine Convention ​(Ed.) (2017): ​Greening the economy in the Alpine regionReport on the State of the AlpsAlpine Signals Special Edition ​6. Innsbruck.+Stalni sekretariat alpske konvencije ​(Ed.) (2017): ​Ozelenitev gospodarstva v Alpski regijiPoročilo o stanju AlpAlpski signali – posebna izdaja ​6. Innsbruck.
  
-=== Type of document ​===+=== Vrsta dokumenta ​===
  
-Report+Poročilo
  
-=== Spatial level ===+=== Prostorski nivo ===
  
-Transnational+Transnacionalen
  
-=== Thematic focus of the entire document ​===+=== Vsebinski poudarek celotnega dokumenta ​===
  
-  *+  * Uravnotežen družbeni in gospodarski razvoj
  
-Balanced social and economic development+=== Pregled ​ ===
  
-=== Overview === +^Strani^Jezik(i)^Prenos/zunanja povezava^Analitik ​ | 
- +|260|EN, FR, DE, IT, SI  |[[http://​www.alpconv.org/​sl/​AlpineKnowledge/​RSA/​greeneconomy/​Documents/​RSA6 ​sl.pdf|5. Poročilo o stanju AlpOzelenitev gospodarstva v Alpski regiji ​]](povzetek 52 strani)|[[:sl:​wiki:​zrsvn|ZRSVN]]|
-^Pages^Language(s)^Download/External link^Analyst ​ | +
-|52|EN, FR, DE, IT, SI  |[[http://​www.alpconv.org/​en/​AlpineKnowledge/​RSA/​greeneconomy/​Documents/​RSA6 ​en.pdf|Report on the State of the AlpsGreening the economy in the Alpine region]]|[[:​wiki:​zrsvn|IRSNC]]|+
  
 \\ \\
  
  
sl/wiki/greening_economy_alpine_region.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/07 12:43 uporabnika irsnc