Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:human_well-being_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:human_well-being_alpes [2018/06/28 10:38]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:human_well-being_alpes [2018/06/28 10:38] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
-Človekova blaginja pomeni okvirno in situacijsko stanje ljudi – stanje, ki je »intrinzično in ne samo koristno« (ali dobro) za osebo ali socialno skupino ​ . V MEA (Reid 2005) ((Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.)) ))</​sup>  ​so definirali sestavine (ali vzroke) človekove blaginje (podobno kot Reid): osnovne življenjske potrebščine,​ svoboda izbire in delovanja, zdravje in telesno dobro počutje, dobri socialni odnosi, varnost, duševni mir in duhovna izkušnja; ki ne nasprotujejo drugim klasifikacijam (Alexandrova 2012) ((Alexandrova,​ A. (2012): Well-Being as an Object of Science. In: Philosophy of Science 79 (5), p. 678–689.)) .+Človekova blaginja pomeni okvirno in situacijsko stanje ljudi – stanje, ki je »intrinzično in ne samo koristno« (ali dobro) za osebo ali socialno skupino . V MEA (Reid 2005) ((Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.)) )) so definirali sestavine (ali vzroke) človekove blaginje (podobno kot Reid): osnovne življenjske potrebščine,​ svoboda izbire in delovanja, zdravje in telesno dobro počutje, dobri socialni odnosi, varnost, duševni mir in duhovna izkušnja; ki ne nasprotujejo drugim klasifikacijam (Alexandrova 2012) ((Alexandrova,​ A. (2012): Well-Being as an Object of Science. In: Philosophy of Science 79 (5), p. 678–689.)) .
  
-//AlpES priznava močno povezavo med ekosistemskimi storitvami in človekovo blaginjo, ki jo je izpostavila MEA  (2005, p.45)((Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.Island Press, Washington, DC.)) : “Človekova blaginja je v veliki meri odvisna od številnih storitev, ki jih nudi narava; velikost in vzorci potrošnje človeške populacije vplivajo na stanje ekosistemov,​ da bodisi zmanjšajo bodisi povečajo (vsaj začasno) zalogo ekosistemskih storitev.”//​+//AlpES priznava močno povezavo med ekosistemskimi storitvami in človekovo blaginjo, ki jo je izpostavila MEA (2005, p.45)((Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.Island Press, Washington, DC.)) : “Človekova blaginja je v veliki meri odvisna od številnih storitev, ki jih nudi narava; velikost in vzorci potrošnje človeške populacije vplivajo na stanje ekosistemov,​ da bodisi zmanjšajo bodisi povečajo (vsaj začasno) zalogo ekosistemskih storitev.”//​
  
 ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}} ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
  
  
sl/wiki/human_well-being_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 10:38 uporabnika irsnc