Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:indicators

Kazalniki ekosistemskih storitev

Kazalnik je opazovana vrednost, ki je reprezentativna za določen pojav. Kazalniki zagotavljajo merljiv približek za znanstvenike, menedžerje ter oblikovalce politike in odločevalce, da razumejo gibanja v zapletenih ekoloških procesih, kot so ekosistemske storitve. Kazalniki kot taki poudarjajo povezave med družbenimi in okoljskimi spremembami, ki vplivajo na sposobnost ekosistemov, da ohranjajo oskrbovalne, uravnalne in kulturne storitve. Običajno se uporabljajo za določen namen, na primer „zagotoviti oblikovalcu politike informacije o napredku do cilja“ (TEEB 2010)1) . Da bi bili ti kazalniki uporabni, morajo strokovnjaki učinkovito količinsko opredeliti povezavo med kazalnikom in pojavom, ki ga obravnavajo. Prostorsko eksplicitni pristopi so pogosto uporabljeni za kartografski prikaz več kazalnikov, kar je z združevanjem teorije in prakse uporabno pri trajnostnem načrtovanju in odločanju. Pri analizi in ocenjevanju kompleksnih okoljskih povezav ima daljinsko zaznavanje pomembno vlogo in se pogosto kartiranju in ocenjevanju lastnosti in funkcij ekosistema. Izraz „kazalnik“ se najpogosteje uporablja na področjih ekosistemskih storitev, ekologije in okoljskega načrtovanja.

Primere kazalnikov v alpskih območjih lahko najdete v 1. poročilu delovne skupine »Gorski gozd« Alpske konvencije za obdobje 2013–2014 (dostopno v angleščini).1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention.2)

AlpES WebGIS

IKazalniki in njihovi kartografski prikazi v okviru projekta AlpES bodo objavljeni na spletni strani AlpES WebGIS.

Dodatni viri

Ostali relevantni Alpine Space projekti

1)
TEEB (2010). “The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations.” P Kumar (ed.). Earthscan, London
2)
“Mountain Forest” Working Group (2014). “1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention.” Proceedings Report.
3)
Heink, Ulrich, and Ingo Kowarik (2010). „What are indicators? On the definition of indicators in ecology and environmental planning.“ Ecological Indicators 10.3: 584-593.
4)
Egoh, Benis, et al. (2012). „Indicators for mapping ecosystem services: a review.“ Report EUR 25456.
5)
Science for Environment Policy (2015). “Ecosystem Services and the Environment In-depth Report 11.” Produced for the European Commission, DG Environment by the Science Communication Unit, UWE, Bristol. Available at: http://ec.europa.eu/science-environment-policy
6)
Maes, Joachim, et al. (2012). “A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis. - phase 2.” PEER Report No 4. Ispra: Partnership for European Environmental Research
7)
TEEB (2010). “The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations.” P Kumar (ed.). Earthscan, London.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/indicators.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/12 14:50 uporabnika irsnc