Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:indicators

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:indicators [2017/12/12 14:49]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:indicators [2017/12/12 14:50] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
 ====== Kazalniki ekosistemskih storitev ====== ====== Kazalniki ekosistemskih storitev ======
  
-**Kazalnik** je opazovana vrednost, ki je reprezentativna za določen pojav. Kazalniki zagotavljajo merljiv približek za znanstvenike,​ menedžerje ter oblikovalce politike in odločevalce,​ da razumejo gibanja v zapletenih ekoloških procesih, kot so [[:​sl:​wiki:​ecosystemservices|ekosistemske storitve]]. **Kazalniki** kot taki poudarjajo povezave med družbenimi in okoljskimi spremembami,​ ki vplivajo na sposobnost ekosistemov,​ da ohranjajo [[:​www.wikialps.eu:​doku.php?​id=:​sl:​wiki:​|oskrbovalne]],​ [[:​wiki:​regulating_services|uravnalne]] in [[:​wiki:​cultural_services|kulturne]] storitve. Običajno se uporabljajo za določen namen, na primer "​zagotoviti oblikovalcu politike informacije o napredku do cilja" (TEEB 2010)((TEEB (2010). “The Economics of Ecosystems and Biodiversity:​ Ecological and Economic Foundations.” P Kumar (ed.). Earthscan, London)) . Da bi bili ti kazalniki uporabni, morajo strokovnjaki učinkovito količinsko opredeliti povezavo med kazalnikom in pojavom, ki ga obravnavajo. Prostorsko eksplicitni pristopi so pogosto uporabljeni za kartografski prikaz več kazalnikov, kar  je z združevanjem teorije in prakse uporabno pri trajnostnem načrtovanju in odločanju. Pri analizi in ocenjevanju kompleksnih okoljskih povezav ima [[:​wiki:​remote_sensing|daljinsko zaznavanje]] pomembno vlogo in se pogosto kartiranju in ocenjevanju lastnosti in funkcij [[:​sl:​wiki:​ecosystem_and_ecosystem_services|ekosistema]]. Izraz "​kazalnik"​ se najpogosteje uporablja na področjih ekosistemskih storitev, ekologije in okoljskega načrtovanja.+**Kazalnik** je opazovana vrednost, ki je reprezentativna za določen pojav. Kazalniki zagotavljajo merljiv približek za znanstvenike,​ menedžerje ter oblikovalce politike in odločevalce,​ da razumejo gibanja v zapletenih ekoloških procesih, kot so [[:​sl:​wiki:​ecosystemservices|ekosistemske storitve]]. **Kazalniki** kot taki poudarjajo povezave med družbenimi in okoljskimi spremembami,​ ki vplivajo na sposobnost ekosistemov,​ da ohranjajo [[:wiki:provisioning_services|oskrbovalne]],​ [[:​wiki:​regulating_services|uravnalne]] in [[:​wiki:​cultural_services|kulturne]] storitve. Običajno se uporabljajo za določen namen, na primer "​zagotoviti oblikovalcu politike informacije o napredku do cilja" (TEEB 2010)((TEEB (2010). “The Economics of Ecosystems and Biodiversity:​ Ecological and Economic Foundations.” P Kumar (ed.). Earthscan, London)) . Da bi bili ti kazalniki uporabni, morajo strokovnjaki učinkovito količinsko opredeliti povezavo med kazalnikom in pojavom, ki ga obravnavajo. Prostorsko eksplicitni pristopi so pogosto uporabljeni za kartografski prikaz več kazalnikov, kar je z združevanjem teorije in prakse uporabno pri trajnostnem načrtovanju in odločanju. Pri analizi in ocenjevanju kompleksnih okoljskih povezav ima [[:​wiki:​remote_sensing|daljinsko zaznavanje]] pomembno vlogo in se pogosto kartiranju in ocenjevanju lastnosti in funkcij [[:​sl:​wiki:​ecosystem_and_ecosystem_services|ekosistema]]. Izraz "​kazalnik"​ se najpogosteje uporablja na področjih ekosistemskih storitev, ekologije in okoljskega načrtovanja.
  
 Primere kazalnikov v alpskih območjih lahko najdete v 1. poročilu delovne skupine »Gorski gozd« Alpske konvencije za obdobje 2013–2014 (dostopno v angleščini).[[http://​www.alpconv.org/​en/​organization/​groups/​WGForest/​Documents/​report forest.pdf|1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention]].((“Mountain Forest” Working Group (2014). “1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention.” Proceedings Report.)) Primere kazalnikov v alpskih območjih lahko najdete v 1. poročilu delovne skupine »Gorski gozd« Alpske konvencije za obdobje 2013–2014 (dostopno v angleščini).[[http://​www.alpconv.org/​en/​organization/​groups/​WGForest/​Documents/​report forest.pdf|1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention]].((“Mountain Forest” Working Group (2014). “1st Report 2013-2014 of the Working Group “Mountain Forests” of the Alpine Convention.” Proceedings Report.))
sl/wiki/indicators.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/12 14:50 uporabnika irsnc