Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:naravne_vrednote

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:naravne_vrednote [2017/12/12 11:18]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:naravne_vrednote [2017/12/12 11:21] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 6: Vrstica 6:
  
 Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.\\ Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.\\
-To so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča,​ površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.\\+To so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča,​ površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava. 
 S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.
  
Vrstica 14: Vrstica 15:
  
 [[:​sl:​wiki:​glossary|Slovar]] [[:​sl:​wiki:​glossary|Slovar]]
 +
 +[[http://​www.zrsvn.si/​sl/​informacija.asp?​id_meta_type=62&​id_informacija=838|Kako se je začelo]]. [[:​sl:​wiki:​zrsvn|ZRSVN]].
  
  
sl/wiki/naravne_vrednote.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/12 11:21 uporabnika irsnc