Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:payment_for_ecosystemservices_pes_alpes

Stara različica tega dokumenta!


Plačilo za ekosistemske storitve

Plačila za ekosistemske storitve (PES) so pogojna plačila (npr. plačila kmetov ali lastnikov zemljišč) v zameno za uvajanje takega tipa gospodarjenja, ki povečuje oz. krepi ekosistemske storitve (Potschin & Burkhard 2015; Tacconi 2012) 1) 2) . So denarni instrument za ohranjanje in razvoj običajno uravnalnih ekosistemskih storitev (ponor CO2, čiščenje vode in prsti itd.). »Porabnik«, ki storitev prejema in plačuje za to, je lahko dejansko koristnik ekosistemskih storitev (npr. državljani, podjetja, skupnosti) ali drug deležnik (vlada, nevladne organizacije).

1)
Potschin, M. & Burkhard, B. (2015): Glossary for Ecosystem Service mapping and assessment terminology. Deliverable D1.4. EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007., checked on 4/22/2016.
2)
Tacconi, L. (2012): Redefining payments for environmental services. In: Ecological Economics 73, p. 29–36.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/payment_for_ecosystemservices_pes_alpes.1542203036.txt.gz · Zadnja sprememba: 2018/11/14 14:43 uporabnika irsnc