Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:protected_area

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:protected_area [2017/12/05 15:26]
irsnc
sl:wiki:protected_area [2017/12/06 07:38] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 3: Vrstica 3:
 === Definicija === === Definicija ===
  
-najpogosteje uporabljena definicija **zavarovanih območij** prihaja iz Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) (([[http://​www.iucn.org|http://​www.iucn.org]])) . Njihova definicija navaja, da: “//​zavarovano območje je določen geografski prostor, ki je s pomočjo pravnih ali drugih veljavnih ukrepov priznan kot namenski prostor, ki je upravljan tako, da se zagotovi dolgoročno varstvo narave skupaj s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami in kulturnimi vrednotami//​” (IUCN definicija 2008). (([[https://​www.iucn.org/​about/​work/​programmes/​gpap_home/​pas_gpap/​|https://​www.iucn.org/​about/​work/​programmes/​gpap_home/​pas_gpap/​]] Retrieved 30.3.2016)) ​ IUCN je opredelil različne kategorije upravljanja zavarovanih območij glede na vključenost/​aktivnosti človeka. Te kategorije so določene v razponu od »strogega naravnega rezervata« do »zavarovanega območja upravljanja virov. Na spletni strani World Database on Protected Areas (WDPA) lahko najdete spisek vseh zavarovanih območij po IUCN definiciji ​ ([[http://​www.protectedplanet.net/​|http://​www.protectedplanet.net/​]]).+najpogosteje uporabljena definicija **zavarovanih območij** prihaja iz Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) (([[http://​www.iucn.org|http://​www.iucn.org]])) . Njihova definicija navaja, da: “//​zavarovano območje je določen geografski prostor, ki je s pomočjo pravnih ali drugih veljavnih ukrepov priznan kot namenski prostor, ki je upravljan tako, da se zagotovi dolgoročno varstvo narave skupaj s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami in kulturnimi vrednotami//​” (IUCN definicija 2008). (([[https://​www.iucn.org/​about/​work/​programmes/​gpap_home/​pas_gpap/​|https://​www.iucn.org/​about/​work/​programmes/​gpap_home/​pas_gpap/​]] Retrieved 30.3.2016)) ​ IUCN je opredelil različne kategorije upravljanja zavarovanih območij glede na vključenost/​aktivnosti človeka. Te kategorije so določene v razponu od »strogega naravnega rezervata« do »zavarovanega območja upravljanja virov. Na spletni strani World Database on Protected Areas (WDPA) lahko najdete spisek vseh zavarovanih območij po IUCN definiciji ([[http://​www.protectedplanet.net/​|http://​www.protectedplanet.net/​]]).
  
 === Slovenija === === Slovenija ===
Vrstica 19: Vrstica 19:
 === PADDD === === PADDD ===
  
-Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti določa, da naj bi do leta 2020 zavarovali najmanj 17 %  kopenskih in  celinskih ​ voda  ter  10  % obalnih in morskih območij. Trenutna pokritost z zavarovanimi območji (celinskimi in morskimi) ne ustreza (CBD) ciljem za leto 2020. Zdi se, da je na splošno prisotno pomanjkanje politične volje za povečanje pokritosti in učinkovitosti zavarovanih območij (Watson 2014) (()) .V precej državah je opazno celo zmanjšanje obsega in učinkovitosti zavarovanih območij. Ta trend se imenuje PADDD (Deagradacija,​ zmanjševanje in ukinjanje zavarovanih območij), kar pomeni, da se povečuje zakonito dovoljenje za človekove dejavnosti na zavarovanih območjih (deagradacija),​ zmanjšanje pokritosti zavarovanih območij z zakonsko spremembo meja (zmanjševanje) ali izguba pravnega varstva celotnega zavarovanega območja (ukinjanje). O dogodkih PADDD so poročali v vseh regijah sveta (Mascia & Pailler 2011, Mascia in drugi 2014) ((Mascia, M. B. & Pailler, S. 2011. Protected area downgrading,​ downsizing, and degazettement (PADDD) and its conservation implications. Conservation Letters 4: 9–20. doi: 10.1111/​j.1755-263X.2010.00147.x. Retrieved 18.04.2016)) ​ ((Mascia, M.B., S. Pailler, R. Krithivasan,​ V. Roshchanka, D. Burns, J.M. Mlotha, D. Murray, and N. Peng 2014. Protected Area Downgrading,​ Downsizing, and Degazettement (PADDD) in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, 1900-2010. Biological Conservation 169:​355-361.)) ​ Svetovni sklad za naravo (WWF) je vzpostavil spletno bazo podatkov, na kateri sledijo dogodkom PADDD ([[http://​www.padddtracker.org/​|http://​www.padddtracker.org/​]])).+Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti določa, da naj bi do leta 2020 zavarovali najmanj 17 % kopenskih in celinskih voda ter 10 % obalnih in morskih območij. Trenutna pokritost z zavarovanimi območji (celinskimi in morskimi) ne ustreza (CBD) ciljem za leto 2020. Zdi se, da je na splošno prisotno pomanjkanje politične volje za povečanje pokritosti in učinkovitosti zavarovanih območij (Watson 2014) (()) .V precej državah je opazno celo zmanjšanje obsega in učinkovitosti zavarovanih območij. Ta trend se imenuje PADDD (Deagradacija,​ zmanjševanje in ukinjanje zavarovanih območij), kar pomeni, da se povečuje zakonito dovoljenje za človekove dejavnosti na zavarovanih območjih (deagradacija),​ zmanjšanje pokritosti zavarovanih območij z zakonsko spremembo meja (zmanjševanje) ali izguba pravnega varstva celotnega zavarovanega območja (ukinjanje). O dogodkih PADDD so poročali v vseh regijah sveta (Mascia & Pailler 2011, Mascia in drugi 2014) ((Mascia, M. B. & Pailler, S. 2011. Protected area downgrading,​ downsizing, and degazettement (PADDD) and its conservation implications. Conservation Letters 4: 9–20. doi: 10.1111/​j.1755-263X.2010.00147.x. Retrieved 18.04.2016)) ​ ((Mascia, M.B., S. Pailler, R. Krithivasan,​ V. Roshchanka, D. Burns, J.M. Mlotha, D. Murray, and N. Peng 2014. Protected Area Downgrading,​ Downsizing, and Degazettement (PADDD) in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, 1900-2010. Biological Conservation 169:​355-361.)) ​ Svetovni sklad za naravo (WWF) je vzpostavil spletno bazo podatkov, na kateri sledijo dogodkom PADDD ([[http://​www.padddtracker.org/​|http://​www.padddtracker.org/​]])).
  
 === Nekonvencionalni pristopi === === Nekonvencionalni pristopi ===
Vrstica 31: Vrstica 31:
 === Glej tudi === === Glej tudi ===
  
-[[:​wiki:​glossary|Glossary]]+[[:sl:​wiki:​glossary|Slovar]]
  
 ~~DISCUSSION~~{{tag>"​nature conservation"​ "​natural resource management"​}} ~~DISCUSSION~~{{tag>"​nature conservation"​ "​natural resource management"​}}
  
  
sl/wiki/protected_area.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/06 07:38 uporabnika irsnc