Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:renewable_energies

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:renewable_energies [2017/06/29 14:30]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:renewable_energies [2017/06/30 12:24] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.** \\ 
-//(remove this paragraph once the translation is finished)// 
 ===== Obnovljivi viri energije ===== ===== Obnovljivi viri energije =====
  
 === Definicija === === Definicija ===
  
-Obnovljivi viri energije so are defined as renewable non-fossil sourceswindsolargeothermalwavetidalhydropowerbiomasslandfill gassewage treatment plant gas and biogasesSource: [[http://​www.eea.europa.eu/​data-and-maps/​indicators/​renewable-primary-energy-consumption|European Environmental Agency]]+Obnovljivi viri energije so definirani kot obnovljivi nefosilni virivetersončna energijageotermalna energijaenergija valovanjaplimehidroenergijabiomasadeponijski pliniplini iz čistilnih naprav in biopliniVir: [[http://​www.eea.europa.eu/​data-and-maps/​indicators/​renewable-primary-energy-consumption|European Environmental Agency]]
  
 === Projekti === === Projekti ===
sl/wiki/renewable_energies.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/30 12:24 uporabnika irsnc