Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:stakeholders_alpes

Deležniki

Deležnike lahko opredelimo kot „katerokoli skupino ali posameznika, ki lahko vpliva na ekosistemske storitve ali pa ekosistemske storitve vplivajo na skupino oz. na posameznika“ v specifičnem kontekstu (Hauck et al. 2014) 1) . Za dodatno utemeljitev teh štirih glavnih kategorij deležnikov, ki so povezane z biofizikalnimi ali fizičnimi sredstvi in njihovimi ekosistemi, razlikujemo storitve/škodljive vplive (Demeyer & Turkelboom 2014) 2) :

  1. Koristniki: Deležniki, ki neposredno koristijo ekosistemske storitve (npr. ljudje, ki iščejo sprostitev, uživajo v naravi).
  2. Obremenitelji: Deležniki, ki negativno vplivajo na ekosistemske storitve/imajo škodljive vplive (npr. ljudje z alergijskimi reakcijami).
  3. Vplivni (neposredni) deležniki: Deležniki, ki neposredno vplivajo na ekosisteme in/ali ekosistemske storitve (npr. lastniki zemljišč, upravitelji sredstev).
  4. Posredni deležniki: Deležniki, ki posredno vplivajo na ekosistem (ekosistemske storitve) (npr. odločevalci, organizacije civilne družbe).
1)
Hauck, J.; Saarikoski, H.; Turkelboom, F. & Keune, H. (2014): Stakeholder involvement in ecosystem service decision-making and research. In: Potschin, M. and K. Jax (eds): OpenNESS Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. Online available at www.openness-project.eu/library/reference-book , checked on 5/11/2016.
2)
Demeyer, R. & Turkelboom, F. (2014): The ecosystem services stakeholder matrix. Lovens A. et al. (eds): OpenNESS manual: Stakeholder analysis for environmental decision-making at local level. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. INBO, Brussels., checked on 5/11/2016.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/stakeholders_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:13 uporabnika irsnc