Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:surfacewaterfiltration

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:surfacewaterfiltration [2017/12/20 10:56]
irsnc
sl:wiki:surfacewaterfiltration [2017/12/20 10:57] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 5: Vrstica 5:
 Filtracija poteka tako preko biotskih kot abiotskih procesov. Večino onesnaževal predelajo biotski dejavniki, kot so bakterije, plankton, rastline, detritivorji in drugimi, ki zajemajo, predelujejo in mineralizirajo onesnaževala,​ organske snovi ali presežne hranilne snovi (Maes et al 2011)((2)) ) . Abiotski dejavniki, kot so geološke značilnosti,​ lahko pripomorejo k filtraciji z zagotavljanjem podaljšanega časa zadrževanja vode, kar omogoča več časa za biotske procese (Maes et al 2011)((3)) ). Filtracija poteka tako preko biotskih kot abiotskih procesov. Večino onesnaževal predelajo biotski dejavniki, kot so bakterije, plankton, rastline, detritivorji in drugimi, ki zajemajo, predelujejo in mineralizirajo onesnaževala,​ organske snovi ali presežne hranilne snovi (Maes et al 2011)((2)) ) . Abiotski dejavniki, kot so geološke značilnosti,​ lahko pripomorejo k filtraciji z zagotavljanjem podaljšanega časa zadrževanja vode, kar omogoča več časa za biotske procese (Maes et al 2011)((3)) ).
  
-Eden od najbolj raziskanih primerov filtracije površinske vode je odstranitev presežka dušika. Presežek dušika, ki običajno izvira iz kmetijstva (gnojil itd.) in industrije, lahko povzroča številne probleme v vodnih ekosistemih,​ kot so cvetenje strupenih alg, izguba kisika, pogini, izguba biotske raznovrstnosti (vključno z vrstami, pomembnimi za gospodarstvo in rekreacijo),​ izguba vodnih rastlin in koralnih grebenov ter druge težave "​(Carpenter et al 1998) ((Lowrance, Richard et al. 1997. Water quality functions of riparian forest buffer systems in Chesapeake Bay Watersheds. Environmental Management 21(1997): 687–712.)) ) . Pri zmanjševanju presežkov dušika imajo pomembno vlogo rastline s porabo dušika, mikrobna imobilizacija,​ shranjevanje v tla, mešanje podtalnice (Lowrance et al 1997) ((Mayer, Paul M., et al. "​Meta-analysis of nitrogen removal in riparian buffers."​ Journal of environmental quality 36.4 (2007): 1172-1180.))  in denitrifikacija (Mayer et al 2007)((Loomis J, Kent P, Strange L, Fausch F, Covich A (2000) Measuring the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuation survey. Ecological Economics 33: 103-117)) .+Eden od najbolj raziskanih primerov filtracije površinske vode je odstranitev presežka dušika. Presežek dušika, ki običajno izvira iz kmetijstva (gnojil itd.) in industrije, lahko povzroča številne probleme v vodnih ekosistemih,​ kot so cvetenje strupenih alg, izguba kisika, pogini, izguba biotske raznovrstnosti (vključno z vrstami, pomembnimi za gospodarstvo in rekreacijo),​ izguba vodnih rastlin in koralnih grebenov ter druge težave "​(Carpenter et al 1998) <sup>((1)))</​sup> ​) . Pri zmanjševanju presežkov dušika imajo pomembno vlogo rastline s porabo dušika, mikrobna imobilizacija,​ shranjevanje v tla, mešanje podtalnice (Lowrance et al 1997) ((Lowrance, Richard et al. 1997. Water quality functions of riparian forest buffer systems in Chesapeake Bay Watersheds. Environmental Management 21(1997): 687–712.)) ​ in denitrifikacija (Mayer et al 2007)((Mayer, Paul M., et al. "​Meta-analysis of nitrogen removal in riparian buffers."​ Journal of environmental quality 36.4 (2007): 1172-1180.)) .
  
-Filtriranje onesnaževal,​ presežnih hranil in organskih snovi iz površinske vode omogoča varno rabo vode za ljudi, varuje ekosisteme dolvodno, itd. Naravna filtracija pomaga pri zniževanju stroškov, ki so povezani s čiščenjem odpadnih voda, izboljšuje izgled okolja in varuje pomembne avtohtone vrste (Loomis et al. 2000)((BraumanKate A., et al. "The nature and value of ecosystem services: ​an overview highlighting hydrologic services." Annual Review of Environment and Resources 32 (2007)67-98.)) .+Filtriranje onesnaževal,​ presežnih hranil in organskih snovi iz površinske vode omogoča varno rabo vode za ljudi, varuje ekosisteme dolvodno, itd. Naravna filtracija pomaga pri zniževanju stroškov, ki so povezani s čiščenjem odpadnih voda, izboljšuje izgled okolja in varuje pomembne avtohtone vrste (Loomis et al. 2000)((Loomis JKent P, Strange L, Fausch F, Covich ​(2000) Measuring the total economic ​value of restoring ​ecosystem services ​in an impaired river basinresults from a contingent valuation surveyEcological Economics 33103-117)) .
  
 === Ocena filtracije površinske vode na projektu AlpES === === Ocena filtracije površinske vode na projektu AlpES ===
Vrstica 19: Vrstica 19:
 === Dodatni viri === === Dodatni viri ===
  
-  * [[http://​s3.amazonaws.com/​academia.edu.documents/​45337772/​The_Nature_and_Value_of_Ecosystem_Servic20160504-30604-1jwg0lm.pdf?​AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&​Expires=1488200691&​Signature=vzp5eoBe%2FerxIVA2i5M%2FfL5F3B4%3D&​response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Nature_and_Value_of_Ecosystem_Servic.pdf|The Nature and Value of Ecosystem Services: An Overview Highlighting Hydrologic Services]]<sup>((7)))</​sup>​+  * [[http://​s3.amazonaws.com/​academia.edu.documents/​45337772/​The_Nature_and_Value_of_Ecosystem_Servic20160504-30604-1jwg0lm.pdf?​AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&​Expires=1488200691&​Signature=vzp5eoBe%2FerxIVA2i5M%2FfL5F3B4%3D&​response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Nature_and_Value_of_Ecosystem_Servic.pdf|The Nature and Value of Ecosystem Services: An Overview Highlighting Hydrologic Services]]((7)) )</​sup>​
   * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Richard_Lowrance2/​publication/​247842813_Riparian_Forests_as_Nutrient_Filters_in_Agricultural_Watersheds/​links/​547508e40cf2778985aec631.pdf|Riparian forests as nutrient filters in agricultural watersheds]]((Lowrance,​ Richard, et al. "​Riparian forests as nutrient filters in agricultural watersheds."​ BioScience 34.6 (1984): 374-377.))   * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​Richard_Lowrance2/​publication/​247842813_Riparian_Forests_as_Nutrient_Filters_in_Agricultural_Watersheds/​links/​547508e40cf2778985aec631.pdf|Riparian forests as nutrient filters in agricultural watersheds]]((Lowrance,​ Richard, et al. "​Riparian forests as nutrient filters in agricultural watersheds."​ BioScience 34.6 (1984): 374-377.))
   * [[http://​www.peer.eu/​fileadmin/​user_upload/​publications/​PEER_report_4_phase_2_fullversion.pdf|A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis - phase 1]]((Maes, Joachim et al 2011. A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis - phase 1. PEER Report No 3. Ispra: Partnership for European Environmental Research))   * [[http://​www.peer.eu/​fileadmin/​user_upload/​publications/​PEER_report_4_phase_2_fullversion.pdf|A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis - phase 1]]((Maes, Joachim et al 2011. A spatial assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis - phase 1. PEER Report No 3. Ispra: Partnership for European Environmental Research))
sl/wiki/surfacewaterfiltration.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/20 10:57 uporabnika irsnc