Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:taglist

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:taglist [2016/09/09 12:24]
irsnc
sl:wiki:taglist [2017/03/08 09:29] (Trenutna)
andreash
Vrstica 1: Vrstica 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ==== Seznam oznak ==== ==== Seznam oznak ====
  
-To je seznam pogosto uporabljenih oznak ali ključnih besed.  +{{searchtags}}
- +
----- +
- +
-=== A === +
- +
-  * {{tagpage>​accessibility|Dostopnost}} +
- +
----- +
- +
-=== B === +
- +
-  * {{tagpage>​biodiversity|Biodiverziteta}} +
- +
----- +
- +
-=== C === +
-  * {{tagpage>​climate_change|Podnebne spremembe}} +
- +
-  * {{tagpage>​commuting|Dnevna migracija}} +
- +
-  * {{tagpage>​connectivity|Povezljivost}} +
- +
-  * {{tagpage>​cultural_landscape|Kulturna pokrajina}} +
- +
-  * {{tagpage>​cultural_services|Kulturne storitve}} +
- +
----- +
- +
-=== D === +
- +
-  * {{tagpage>​demographic_change|Demografske spremembe}} +
- +
----- +
- +
-=== E === +
- +
-  * {{tagpage>​eco-innovation|Eko-inovacija}} +
- +
-  * {{tagpage>​ecosystem_services|Ekosistemske storitve}} +
- +
-  * {{tagpage>​ecosystem_types|Tip ekosistema}} +
- +
-  * {{tagpage>​education|Izobraževanje}} +
- +
-  * {{tagpage>​environmental_policy|Okoljska politika}} +
- +
----- +
- +
-=== F === +
- +
----- +
- +
-=== G === +
- +
-  * {{tagpage>​governance|Upravljanje}} +
- +
-  * {{tagpage>​green_learning|Zeleno izobraževanje}} +
- +
----- +
- +
-=== H === +
- +
----- +
- +
-=== I === +
- +
-  * {{tagpage>​institutional_learning|Izobraževanje}} +
- +
-  * {{tagpage>​integrated_mobility_learning|Izobraževanje o integrirani mobilnosti}} +
- +
-  * {{tagpage>​intermodality|Intermodalnost}} +
- +
-  * {{tagpage>​interoperability|Povezljivost}} +
- +
----- +
- +
-=== J === +
- +
----- +
- +
-=== K === +
- +
----- +
- +
-=== L === +
- +
-  * {{tagpage>​landscape_management|Upravljanje krajine}} +
- +
----- +
- +
-=== M === +
- +
-  * {{tagpage>​migration|Migracije}} +
- +
----- +
- +
-=== N === +
-  +
-  * {{tagpage>​natural_resource_management|Upravljanje naravnih virov}} +
- +
----- +
- +
-=== O === +
- +
----- +
- +
-=== P === +
- +
-  * {{tagpage>​peri-urban_development|Razvoj predmestij}} +
- +
-  * {{tagpage>​pollution|Onesnaževanje}} +
- +
-  * {{tagpage>​polycentric_development|Policentrični razvoj}} +
- +
-  * {{tagpage>​public_services|Javne storitve}} +
- +
----- +
- +
-=== Q === +
- +
----- +
- +
-=== R === +
-  * {{tagpage>​renewable_energies|Obnovljivi viri energije}} +
- +
-  * {{tagpage>​risk_management|Upravljanje tveganj}} +
- +
----- +
- +
-=== S === +
-  +
-  * {{tagpage>​small_and_medium_enterprises_support_and_networks|Spodbude in mreže za mala in srednje velika podjetja}} +
- +
----- +
- +
-=== T === +
- +
-  * {{tagpage>​technology_transfer|Prenos tehnologij}} +
- +
-  * {{tagpage>​territorial_development|Prostorski razvoj}} +
- +
-  * {{tagpage>​travel|Potovati}} +
- +
----- +
- +
-=== U === +
- +
-  * {{tagpage>​urban_development|Urbani razvoj}} +
- +
-  * {{tagpage>​urban-rural_partnership|Urbano ruralno partnerstvo}} +
- +
----- +
- +
-=== V === +
- +
----- +
- +
-=== W === +
- +
-  * {{tagpage>​water_management|Upravljanje voda}} +
- +
----- +
- +
-=== X === +
- +
----- +
- +
-=== Y === +
- +
----- +
- +
-=== Z === +
sl/wiki/taglist.txt · Zadnja sprememba: 2017/03/08 09:29 uporabnika andreash