Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:water_management

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:water_management [2017/12/20 10:26] (Trenutna)
irsnc ustvarjena
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +===== Upravljanje voda =====
 +
 +=== Definicija ===
 +
 +"​Preventivni ukrepi za zmanjšanje odpadnih voda, prekomerno izkoriščanje in onesnaževanje vodnih virov."​ (Vir: [[http://​ec.europa.eu/​regional_policy/​sources/​docoffic/​official/​reports/​pdf/​sum_en.pdf|Evropska perspektiva prostorskega razvoja, 32 str.]])
 +
 +=== Koncept ===
 +
 +Načrti upravljanja voda, predvideni v evropski Okvirni direktivi o vodah, sledijo naslednjim ciljem [[http://​europa.eu/​legislation_summaries/​agriculture/​environment/​l28002b_en.htm|Povzetek zakonodaje EU]]):
 +
 +  * preprečiti poslabšanje,​ izboljšati in obnoviti ​ telesa ​ površinskih ​ voda, najkasneje do leta 2015 doseči dobro kemijsko in ekološko stanje voda ter zmanjšati onesnaževanje in emisije nevarnih snovi;
 +  * zaščititi,​ okrepiti in obnoviti status vseh teles podzemnih voda, preprečiti onesnaževanje in poslabšanje stanja podzemne vode ter zagotoviti ravnovesje med odvzemom in obnovo podzemne vode;
 +  * ohraniti varovana območja.
 +
 +=== Projekti ===
 +
 +[[:​sl:​wiki:​aim|Aim]],​ [[:​sl:​wiki:​alp-water-scarce|Alp-water-scarce]],​ [[:​sl:​wiki:​permanet|PermaNET]],​ [[:​sl:​wiki:​share|SHARE]],​ [[:​sl:​wiki:​silmas|SILMAS]]
 +
 +=== Glej tudi ===
 +
 +[[:​sl:​wiki:​glossary|Slovar]]
 +
 +~~DISCUSSION~~{{tag>"​water_management"​}}
 +
  
sl/wiki/water_management.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/20 10:26 uporabnika irsnc