Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:wp_m

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:wp_m [2018/06/27 13:02]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:wp_m [2018/09/11 07:16] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 3: Vrstica 3:
 Za delovni paket Management je znotraj projekta AlpES odgovoren vodilni partner EURAC. Ta delovni paket se ukvarja s krovnim upravljanjem in koordinacijo projekta. Vodilni partner nadzoruje vse projektne aktivnosti in skrbi, da so vsi iznosi in rezultati projekta doseženi v zastavljenem časovnem okviru. Ta delovni paket vključuje tudi vse aktivnosti vezane na oddajo projektnih poročil in stalno spremljanje projektnih financ. Vodilni partner skrbi, da so projektna poročila oddana v roku, da so vključene vse izvedene aktivnosti pomembne za implementacijo projekta in da so vsa poročana sredstva v skladu s planirano finančno porabo. Vodilni partner je odgovoren za upravljanje in organizacijo tekoče komunikacije med projektnimi partnerji in vodilnimi partnerji delovnih paketov z rednim kontaktom in sestanki. Prav tako so odgovorni za vso komunikacijo s telesi Programa Alpski prostor (Alpine Space Programme bodies). Za delovni paket Management je znotraj projekta AlpES odgovoren vodilni partner EURAC. Ta delovni paket se ukvarja s krovnim upravljanjem in koordinacijo projekta. Vodilni partner nadzoruje vse projektne aktivnosti in skrbi, da so vsi iznosi in rezultati projekta doseženi v zastavljenem časovnem okviru. Ta delovni paket vključuje tudi vse aktivnosti vezane na oddajo projektnih poročil in stalno spremljanje projektnih financ. Vodilni partner skrbi, da so projektna poročila oddana v roku, da so vključene vse izvedene aktivnosti pomembne za implementacijo projekta in da so vsa poročana sredstva v skladu s planirano finančno porabo. Vodilni partner je odgovoren za upravljanje in organizacijo tekoče komunikacije med projektnimi partnerji in vodilnimi partnerji delovnih paketov z rednim kontaktom in sestanki. Prav tako so odgovorni za vso komunikacijo s telesi Programa Alpski prostor (Alpine Space Programme bodies).
  
-Vrni se na [[:​sl:​wiki:​alpesprojectdescription|Pregled opisov delovnih paketov]]+Vrnite ​se na [[:​sl:​wiki:​alpesprojectdescription|Pregled opisov delovnih paketov]]
  
  
sl/wiki/wp_m.txt · Zadnja sprememba: 2018/09/11 07:16 uporabnika irsnc