Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:wp_t1

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:32]
irsnc
sl:wiki:wp_t1 [2016/11/21 10:33] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 4: Vrstica 4:
 Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja. Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja.
  
-  - Številčna oznaka predmetaRazviti ​enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU. +  - Razviti ​enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU. 
-  - Številčna oznaka predmetaAnaliza ​nacionalnih in EU pristopov glede kartiranja in vrednotenja ES v alpskih državah. +  - Analiza ​nacionalnih in EU pristopov glede kartiranja in vrednotenja ES v alpskih državah. 
-  - Številčna oznaka predmetaPregled ​nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna za vključitev ES v regionalno upravljanje okolja in procese odločanja. Da bi vzpostavili pregled in obravnavali učinkovita orodja za implementacijo teh storitev v procese sprejemanja odločitev, je potrebno dejavno sodelovanje projektnih partnerjev in deležnikov iz alpskih držav. +  - Pregled ​nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna za vključitev ES v regionalno upravljanje okolja in procese odločanja. Da bi vzpostavili pregled in obravnavali učinkovita orodja za implementacijo teh storitev v procese sprejemanja odločitev, je potrebno dejavno sodelovanje projektnih partnerjev in deležnikov iz alpskih držav. 
-  - Številčna oznaka predmetaNa ​podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov ES v alpskem prostoru. Kazalniki ES so orodja za količinsko opredelitev informacij o ES z združevanjem več podatkov. Za izvedbo tega delovnega koraka bo potrebno sodelovanje z WP2, ki bo usmerjen v kartiranje ES. +  - Na podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov ES v alpskem prostoru. Kazalniki ES so orodja za količinsko opredelitev informacij o ES z združevanjem več podatkov. Za izvedbo tega delovnega koraka bo potrebno sodelovanje z WP2, ki bo usmerjen v kartiranje ES. 
-  - Številčna oznaka predmetaZa ​razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4.+  - Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4.
  
 Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje,​ upravljanje in odločanje ter nevladnimi organizacijami. Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje,​ upravljanje in odločanje ter nevladnimi organizacijami.
sl/wiki/wp_t1.txt · Zadnja sprememba: 2016/11/21 10:33 uporabnika irsnc