Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:wp_t2

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:wp_t2 [2016/10/06 08:54]
apolderman
sl:wiki:wp_t2 [2016/10/06 12:21] (Trenutna)
apolderman
Vrstica 5: Vrstica 5:
 Nabor del 2 projekta AlpES je usmerjen v kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev. Projektna ekipa izračuna kazalnike ekosistemskih storitev in relevantne trajnostne kazalnike za alpski prostor ter ovrednoti rezultate. V okviru ND1 in 2 se izdela teoretični pristop za izračun in ovrednotenje kazalnikov. Zato se v okviru ND2 zbere osnovne podatke in se jih pripravi za nadaljnjo uporabo. Poleg tega se zbere in preizkusi metode za izračun kazalnikov ter natančno prilagajanje pristopa kartiranja. Na koncu se kartira in oceni ekosistemske storitve v alpskem prostoru. ND2 se izvaja na dveh prostorskih ravneh: izračuna in ovrednoti se nabor kazalnikov za celoten alpski prostor ter se osredotoči tudi na manjše preizkusne regije v alpskem prostoru, katerih posebne okoliščine zahtevajo prilagojen pristop in za katere so morda na voljo kakovostnejši osnovni podatki. Tako kot pri celotnem projektu AlpES se tudi v okviru ND2 prizadeva za tesno sodelovanje z deležniki in se jih dejavno vključuje v razvoj projekta. Da bi zagotovili največjo možno praktičnost in uporabnost rezultatov AlpES, bodo projektni partnerji organizirali osebne sestanke z deležniki ter jim predstavili oblikovane kazalnike ND2 in zbrali njihove odzive. V okviru ND2 se rezultate kazalnikov vključno z metapodatki preda izvajalcem ND3, ki jih prek interaktivnega spletnega GIS-a da v javno rabo. Nabor del 2 projekta AlpES je usmerjen v kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev. Projektna ekipa izračuna kazalnike ekosistemskih storitev in relevantne trajnostne kazalnike za alpski prostor ter ovrednoti rezultate. V okviru ND1 in 2 se izdela teoretični pristop za izračun in ovrednotenje kazalnikov. Zato se v okviru ND2 zbere osnovne podatke in se jih pripravi za nadaljnjo uporabo. Poleg tega se zbere in preizkusi metode za izračun kazalnikov ter natančno prilagajanje pristopa kartiranja. Na koncu se kartira in oceni ekosistemske storitve v alpskem prostoru. ND2 se izvaja na dveh prostorskih ravneh: izračuna in ovrednoti se nabor kazalnikov za celoten alpski prostor ter se osredotoči tudi na manjše preizkusne regije v alpskem prostoru, katerih posebne okoliščine zahtevajo prilagojen pristop in za katere so morda na voljo kakovostnejši osnovni podatki. Tako kot pri celotnem projektu AlpES se tudi v okviru ND2 prizadeva za tesno sodelovanje z deležniki in se jih dejavno vključuje v razvoj projekta. Da bi zagotovili največjo možno praktičnost in uporabnost rezultatov AlpES, bodo projektni partnerji organizirali osebne sestanke z deležniki ter jim predstavili oblikovane kazalnike ND2 in zbrali njihove odzive. V okviru ND2 se rezultate kazalnikov vključno z metapodatki preda izvajalcem ND3, ki jih prek interaktivnega spletnega GIS-a da v javno rabo.
  
- +Vrnite se na [[sl:​wiki:​alpesprojectdescription|Pregled opisov delovnih paketov]]
-Return to [[sl:​wiki:​alpesprojectdescription|Overview of Work Package Descriptions]]+
sl/wiki/wp_t2.txt · Zadnja sprememba: 2016/10/06 12:21 uporabnika apolderman