Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:zrsvn

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:zrsvn [2017/12/18 08:17]
irsnc
sl:wiki:zrsvn [2017/12/18 08:26] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 3: Vrstica 3:
 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija. Skladno s pooblastili,​ ki mu jih daje slovenska zakonodaja, natančneje [[http://​www.pisrs.si/​Pis.web/​pregledPredpisa?​id=ZAKO1600|Zakon o ohranjanju narave]] skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija. Skladno s pooblastili,​ ki mu jih daje slovenska zakonodaja, natančneje [[http://​www.pisrs.si/​Pis.web/​pregledPredpisa?​id=ZAKO1600|Zakon o ohranjanju narave]] skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.
  
-Zaščitni znak ZRSVN je pentlja, ki predstavlja simbol varstva narave. Sestavljena je iz šestih zank, nanizanih v krogu: tri zanke simbolizirajo neživi del narave: voda – zemlja – zrak; preostale tri živo naravo: rastlinstvo – živalstvo – človeka; krog pa simbolno ponazarja Zavod RS za varstvo narave. Prepletene zanke v krogu tako pomenijo celovitost in medsebojno povezanost žive in nežive narave pod okriljem ZRSVN.+Zaščitni znak ZRSVN je [[http://​www.zrsvn.si/​sl/​povecava.asp?​url=../​dokumenti/​62/​1/​2006/​PentljaZELENA_553.jpg|pentlja]], ki predstavlja simbol varstva narave. Sestavljena je iz šestih zank, nanizanih v krogu: tri zanke simbolizirajo neživi del narave: voda – zemlja – zrak; preostale tri živo naravo: rastlinstvo – živalstvo – človeka; krog pa simbolno ponazarja Zavod RS za varstvo narave. Prepletene zanke v krogu tako pomenijo celovitost in medsebojno povezanost žive in nežive narave pod okriljem ZRSVN.
  
 Več informacij najdete v [[http://​www.zrsvn.si/​dokumenti/​74/​2/​2015/​ZRSVN_PUBLIKACIJA_tisk_SMALL_3966.pdf|predstavitveni zloženki]]. Več informacij najdete v [[http://​www.zrsvn.si/​dokumenti/​74/​2/​2015/​ZRSVN_PUBLIKACIJA_tisk_SMALL_3966.pdf|predstavitveni zloženki]].
sl/wiki/zrsvn.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/18 08:26 uporabnika irsnc