Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:biodiversity_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:biodiversity_alpes [2018/06/28 08:23] (Trenutna)
irsnc ustvarjena
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je raznovrstnost živih organizmov kopenskih, morskih in drugih vodnih ekosistemov in ekoloških sestavov, katerih del so; to vključuje raznovrstnost znotraj vrste, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov„ (UN 1992b) ((UN (United Nations) (Ed.) (1992b): Convention on Biological Diversity.)) .
 +
 +//AlpES smatra biotsko raznovrstnost kot dejavnik, ki prispeva k ekosistemskim storitvam (npr. nadzor bolezni preko raznolikosti) in ki je lahko tudi posledica ekosistemskih storitev (npr. zagotavljanje specifične kakovosti habitatov). Vendar pa se biodiverziteta ne šteje kot samostojna ekosistemska storitev.//
 +
 +Glej tudi: [[:​sl:​wiki:​biodiversity|Biotska raznovrstnost]]
 +
 +~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
 +
  
sl/wiki/biodiversity_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 08:23 uporabnika irsnc