Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:biodiversity_alpes

Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je raznovrstnost živih organizmov kopenskih, morskih in drugih vodnih ekosistemov in ekoloških sestavov, katerih del so; to vključuje raznovrstnost znotraj vrste, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov„ (UN 1992b) 1) .

AlpES smatra biotsko raznovrstnost kot dejavnik, ki prispeva k ekosistemskim storitvam (npr. nadzor bolezni preko raznolikosti) in ki je lahko tudi posledica ekosistemskih storitev (npr. zagotavljanje specifične kakovosti habitatov). Vendar pa se biodiverziteta ne šteje kot samostojna ekosistemska storitev.

Glej tudi: Biotska raznovrstnost

1)
UN (United Nations) (Ed.) (1992b): Convention on Biological Diversity.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/biodiversity_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 08:23 uporabnika irsnc