Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:capacity_ecosystems_alpes

Dejanska zmogljivost/sposobnost ekosistema (sposobnost, da nudi ekosistemske storitve)

Dejanska zmogljivost ES je odraz potenciala ekosistemov za zagotavljanje storitev na podlagi biofizikalnih lastnosti, socialnih razmer in ekološke funkcije (Villamagna et al. 2013) 1) . To je „sposobnost ekosistema nuditi storitve v nekem določenem stanju ekosistemov in glede na njihovo rabo, na najvišji donos ali raven, ki negativno še ne vpliva na prihodnjo zalogo neke ES ali na ES drugih ekosistemov“ (Hein et al. 2016, p. 4) 2) . V okviru te opredelitve se izraz »trenutno stanje« nanaša tako na zmogljivosti ekosistema v pogojih „kot je zdaj“ kot tudi na trenutno rabo ES. Raba ES pod ravnjo nosilne zmogljivosti ali na ravni njihove zmogljivosti pomeni, da je raba trajnostna.

Ta opredelitev se nanaša na uporabljeni izraz v projektu AlpES, dejanska zmogljivost oz. sposobnost ekosistema pa ne predstavlja rdeče niti tega projekta.

Opomba: Obstaja razlika med kapaciteto in potencialom, kjer zmogljivost ali kapaciteta pomeni dejansko stanje in rabo ekosistema, na drugi strani pa se potencial nanaša na „idealno“ stanje in rabo ekosistema ter zalog ES v hipotetičnem scenariju za stanje in vrsto rabe.

1)
Villamagna, A. M.; Angermeier, P. L. & Bennett, E. M. (2013): Capacity, pressure, demand, and flow. A conceptual framework for analyzing ecosystem service provision and delivery. In: Ecological Complexity 15, p. 114–121.
2)
Hein, L.; Bagstad, K.; Edens, B.; Obst, C.; Jong, R. de & Lesschen, J. P. (2016): Defining Ecosystem Assets for Natural Capital Accounting. In: PloS one 11 (11), p. e0164460.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/capacity_ecosystems_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 11:56 uporabnika irsnc