Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:alpesbackground

Ozadje AlpES projekta

Ekosistemi in njihove storitve segajo preko državnih meja in potrebujejo transnacionalen pristop za njihovo dinamično varovanje, trajnostno rabo, upravljanje in preprečevanje tveganja. Osnova skupnim ukrepom ciljnih skupin – javnih institucij, oblikovalcev politik, NVO, raziskovalcev in gospodarskih akterjev – je skupno razumevanje ekosistemskih storitev, uporaba primerljivih informacij o njihovem stanju in podpora pri uporabi primernih orodij za integracijo v njihova področja dela. Splošen cilj projekta AlpES je razvoj koncepta ekosistemskih storitev v okviru transnacionalnega okoljskega upravljanja.

V razvoj projekta bodo vključeni različni ključni akterji Alpskega prostora. AlpES bo v okviru tesnega sodelovanje:

  1. razvil koncept alpskih ekosistemskih storitev;
  2. izvedel kartiranje in ovrednotenje ekosistemskih storitev na območju programa Alpski prostor (Alpine space) in pilotnih območij,
  3. deležnikom zagotavljal rezultate, ki bodo v analitične namene dostopni na internetu,
  4. zagotavljal večnivojski in medsektorski prenos rezultatov projekta AlpES največjemu mogočemu številu deležnikov z naborom inovativnih, prilagojenih in prenosljivih učnih orodij in ciljnih dejavnosti.

Z namenom doseči te cilje, bo AlpES razvil interaktivno spletno aplikacijo Geografskega informacijskega sistema (WebGIS), svoj projekt vključil v že obstoječo Wiki WIKIAlps in organiziral delavnice.

Kliknite na povezavo, da si preberete še opis različnih delovnih paketov projekta, in kateri so AlpES projektni partnerji.

* “Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skozi Interreg program Alpski prostor (Alpine Space)”.

sl/wiki/alpesbackground.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/13 12:50 uporabnika irsnc