Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:carbon_sequestration_alpes

Ponor ogljika (CO2)

Ponor ogljika je „proces povečevanja vsebnosti ogljika v rezervoarjih, ki niso ozračje“ (Reid 2005) 1) . Drugi avtorji ga opredelijo kot „proces odstranjevanja ogljika iz ozračja in deponiranje v rezervoar“ (UN 2014)2) . CO2 je veljal za enega najpomembnejših toplogrednih plinov, ki prispevajo h globalnim podnebnim spremembam. Zaradi tega je ponor CO2 pomembna ekosistemska storitev, ki regulira podnebje.

Na projektu AlpES je izraz ponor ogljika povezan s ponorom CO2. To je eden od osmih ekosistemskih storitev, ki se jim posveča AlpES v okviru proučevanja alpskih gozdov in barij ter njihove sposobnosti ponora CO2.

Glej tudi: Ponor ogljika

1)
Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.
2)
UN (United Nations) (Ed.) (2014): Glossary of climate change acronyms and terms, UNFCCC - Climate Change Sekretariat. Online available at http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php , checked on 2/14/2018.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/carbon_sequestration_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 11:57 uporabnika irsnc