Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:cultural_landscape

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:cultural_landscape [2017/06/29 14:19]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:cultural_landscape [2017/06/29 14:20] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 7: Vrstica 7:
 === Koncept === === Koncept ===
  
-Kulturna krajina pogosto odseva specifične tehnike trajnostne rabe zemljišč, upoštevajoč značilnosti in omejitve naravnega okolja, v katerem so vzpostavljene,​ in specifične duhovne povezave z naravo. Varstvo kulturne krajine lahko prispeva k modernim tehnikam trajnostne rabe zemljišč in lahko ohranja ali izboljša naravne vrednosti v krajini. Nadaljevanje tradicionalnih oblik rabe krajine podpira biotsko raznovrstnost v mnogih regijah sveta. Ohranjanje tradicionalne kulturne krajine je torej koristno za ohranjanje [[:​sl:​wiki:​biodiversity|biotske raznovrstnosti]]. Pojma [[:​wiki:​landscape_management|krajina]] in kulturna krajina se velikokrat uporabljata soznačno. Vir: [[http://​whc.unesco.org/​en/​culturallandscape/#​1|UNESCO World Heritage Council]]+Kulturna krajina pogosto odseva specifične tehnike trajnostne rabe zemljišč, upoštevajoč značilnosti in omejitve naravnega okolja, v katerem so vzpostavljene,​ in specifične duhovne povezave z naravo. Varstvo kulturne krajine lahko prispeva k modernim tehnikam trajnostne rabe zemljišč in lahko ohranja ali izboljša naravne vrednosti v krajini. Nadaljevanje tradicionalnih oblik rabe krajine podpira biotsko raznovrstnost v mnogih regijah sveta. Ohranjanje tradicionalne kulturne krajine je torej koristno za ohranjanje [[:​sl:​wiki:​biodiversity|biotske raznovrstnosti]]. Pojma [[:​wiki:​landscape_management|krajina]] in kulturna krajina se velikokrat uporabljata soznačno. Vir: [[http://​whc.unesco.org/​en/​culturallandscape/#​1|UNESCO World Heritage Council]]
  
 === Projekti === === Projekti ===
sl/wiki/cultural_landscape.txt · Zadnja sprememba: 2017/06/29 14:20 uporabnika irsnc