Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:cultural_services

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

Both sides previous revision Prejšnja revizija
sl:wiki:cultural_services [2017/12/13 15:11]
irsnc
sl:wiki:cultural_services [2017/12/13 15:12] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 7: Vrstica 7:
 Kulturne storitve igrajo pomembno vlogo pri ocenjevanju ES iz različnih razlogov. V industrijskih družbah ima vrednotenje kulturnih ekosistemskih storitev pogosto prednost ​​pred drugimi storitvami in pričakuje se, da bo povpraševanje še naprej naraščalo. Nasprotno pa so v tradicionalnih skupnostih kulturne ekosistemske storitve bistvene za identifikacijo kulturne identitete. Kljub temu da jih javnost pogosto zelo podpira in ceni, pa jih deležniki včasih »žrtvujejo« na račun ekonomskih in ekoloških razlogov. Kulturne storitve igrajo pomembno vlogo pri ocenjevanju ES iz različnih razlogov. V industrijskih družbah ima vrednotenje kulturnih ekosistemskih storitev pogosto prednost ​​pred drugimi storitvami in pričakuje se, da bo povpraševanje še naprej naraščalo. Nasprotno pa so v tradicionalnih skupnostih kulturne ekosistemske storitve bistvene za identifikacijo kulturne identitete. Kljub temu da jih javnost pogosto zelo podpira in ceni, pa jih deležniki včasih »žrtvujejo« na račun ekonomskih in ekoloških razlogov.
  
-[[:​wiki:​wp_t2?s[]|Kartiranje in ocenjevanje]] kulturnih ekosistemskih storitev zajema interdisciplinarne pristope, vključno z ekološkimi,​ ekonomskimi,​ družbenimi raziskovalnimi pristopi. Kljub interdisciplinarnosti in ​​metodologiji še vedno ostajajo številna nerešena vprašanja o nekaterih pomembnih vidikih ocenjevanja kulturnih ekosistemskih storitev. Kljub temu, da jih skušajo mnogi avtorji rešiti in razširiti delo Milenijske ocene ekosistemov,​ za zdaj obstaja le nekaj zadovoljivih pristopov kartiranja in ocenjevanja kulturnih ES.+[[:sl:​wiki:​wp_t2|Kartiranje in ocenjevanje]] kulturnih ekosistemskih storitev zajema interdisciplinarne pristope, vključno z ekološkimi,​ ekonomskimi,​ družbenimi raziskovalnimi pristopi. Kljub interdisciplinarnosti in ​​metodologiji še vedno ostajajo številna nerešena vprašanja o nekaterih pomembnih vidikih ocenjevanja kulturnih ekosistemskih storitev. Kljub temu, da jih skušajo mnogi avtorji rešiti in razširiti delo Milenijske ocene ekosistemov,​ za zdaj obstaja le nekaj zadovoljivih pristopov kartiranja in ocenjevanja kulturnih ES.
  
 ~~DISCUSSION~~{{tag>"​ecosystem_services"​ "​cultural_services"​ "​AlpES_project"​}} ~~DISCUSSION~~{{tag>"​ecosystem_services"​ "​cultural_services"​ "​AlpES_project"​}}
  
  
sl/wiki/cultural_services.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/13 15:12 uporabnika irsnc