Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:cultural_services

Kulturne storitve

Milenijska ocena ekosistemov (Millenium Ecosystem Assessment) kulturne ekosistemske storitve definira kot „nematerialne koristi, ki jih ljudje pridobijo iz ekosistemov“. Mednje spadajo: kulturna raznolikost, duhovna in sakralna vrednost, znanje in izobraževanje, navdih, estetska vrednost, socialni odnosi, pripadnost, kulturna dediščina, rekreacija in ekoturizem. Kot vse ekosistemske storitve tudi kulturne storitve poudarjajo pomen razmerja med strukturami in funkcijami ekosistemov na eni strani (biofizični del) in koristmi, ki jih pridobijo ljudje, na drugi strani (socialni del).

Čeprav je pomen kulturnih storitev (CES) že široko prepoznan, pa ostaja vrsta izzivov, povezanih z njihovim ocenjevanjem. Dva razloga za to sta, da je, prvič CES močno odvisen od dojemanja ljudi in subjektivnih preferenc, ki jih ni mogoče količinsko opredeliti, ne da bi analizirali družbene vrednote, in drugič, da je težava pri prostorski eksplicitni oceni, saj CES ni neposredno povezan s procesi v ekosistemih.

Kulturne storitve igrajo pomembno vlogo pri ocenjevanju ES iz različnih razlogov. V industrijskih družbah ima vrednotenje kulturnih ekosistemskih storitev pogosto prednost ​​pred drugimi storitvami in pričakuje se, da bo povpraševanje še naprej naraščalo. Nasprotno pa so v tradicionalnih skupnostih kulturne ekosistemske storitve bistvene za identifikacijo kulturne identitete. Kljub temu da jih javnost pogosto zelo podpira in ceni, pa jih deležniki včasih »žrtvujejo« na račun ekonomskih in ekoloških razlogov.

Kartiranje in ocenjevanje kulturnih ekosistemskih storitev zajema interdisciplinarne pristope, vključno z ekološkimi, ekonomskimi, družbenimi raziskovalnimi pristopi. Kljub interdisciplinarnosti in ​​metodologiji še vedno ostajajo številna nerešena vprašanja o nekaterih pomembnih vidikih ocenjevanja kulturnih ekosistemskih storitev. Kljub temu, da jih skušajo mnogi avtorji rešiti in razširiti delo Milenijske ocene ekosistemov, za zdaj obstaja le nekaj zadovoljivih pristopov kartiranja in ocenjevanja kulturnih ES.

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/cultural_services.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/13 15:12 uporabnika irsnc