Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:ecosystem_function_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:ecosystem_function_alpes [2018/11/15 09:09] (Trenutna)
irsnc ustvarjena
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +====== Funkcije ekosistemov ======
 +
 +Funkcija ekosistema izraža podmnožico interakcij med biofizikalnimi strukturami,​ biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi procesi, ki podpirajo zmožnost ekosistemov za zagotavljanje ekosistemskih storitev, pri čemer le-ta ohranja svojo integriteto (Maes et al. 2014) ((Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).)) . Primeri takih nalog so primarna proizvodnja in biogeokemijski krog (Harrington et al. 2010) ((Harrington,​ R.; Anton, C.; Dawson, T. P.; Bello, F. de; Feld, C. K.; Haslett, J. R., et al. (2010): Ecosystem services and biodiversity conservation. Concepts and a glossary. In: Biodiversity and Conservation 19 (10), p. 2773–2790.)) .
 +
 +~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
 +
  
sl/wiki/ecosystem_function_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 09:09 uporabnika irsnc