Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:ecosystem_function_alpes

Funkcije ekosistemov

Funkcija ekosistema izraža podmnožico interakcij med biofizikalnimi strukturami, biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi procesi, ki podpirajo zmožnost ekosistemov za zagotavljanje ekosistemskih storitev, pri čemer le-ta ohranja svojo integriteto (Maes et al. 2014) 1) . Primeri takih nalog so primarna proizvodnja in biogeokemijski krog (Harrington et al. 2010) 2) .

1)
Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).
2)
Harrington, R.; Anton, C.; Dawson, T. P.; Bello, F. de; Feld, C. K.; Haslett, J. R., et al. (2010): Ecosystem services and biodiversity conservation. Concepts and a glossary. In: Biodiversity and Conservation 19 (10), p. 2773–2790.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/ecosystem_function_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 09:09 uporabnika irsnc