Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:goods_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:goods_alpes [2018/06/28 10:17] (Trenutna)
irsnc ustvarjena
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +Nekatere interpretacije obravnavajo dobrine in koristi kot sinonim. V CICES klasifikaciji so dobrine in koristi definirane kot: “stvari, ki jih ustvarijo ali uporabijo iz končnih ekosistemskih storitev (glej [[:​wiki:​final_ecosystem_services_alpes|končne ES]]). Ti končni iznosi ekosistema so bili spremenjeni v produkte ali izkušnje in niso več funkcijsko povezani s sistemom, iz katerega izhajajo. Dobrine in koristi lahko enotno poimenujemo kot »produkte« (Haines-Young & Potschin 2013, p. 9). ) ((Haines-Young,​ R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/​IEA/​09/​003),​ checked on 3/​18/​2016.)) .
 +
 +~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
 +
  
sl/wiki/goods_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 10:17 uporabnika irsnc