Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:goods_alpes

Nekatere interpretacije obravnavajo dobrine in koristi kot sinonim. V CICES klasifikaciji so dobrine in koristi definirane kot: “stvari, ki jih ustvarijo ali uporabijo iz končnih ekosistemskih storitev (glej končne ES). Ti končni iznosi ekosistema so bili spremenjeni v produkte ali izkušnje in niso več funkcijsko povezani s sistemom, iz katerega izhajajo. Dobrine in koristi lahko enotno poimenujemo kot »produkte« (Haines-Young & Potschin 2013, p. 9). ) 1) .

1)
Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/IEA/09/003), checked on 3/18/2016.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/goods_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 10:17 uporabnika irsnc