Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:stakeholders_alpes

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:stakeholders_alpes [2018/11/15 08:49]
irsnc ustvarjena
sl:wiki:stakeholders_alpes [2018/11/15 12:13] (Trenutna)
irsnc
Vrstica 1: Vrstica 1:
-====== Deležniki​​​​​​​ ​======+====== Deležniki ======
  
 Deležnike lahko opredelimo kot "​katerokoli skupino ali posameznika,​ ki lahko vpliva na ekosistemske storitve ali pa ekosistemske storitve vplivajo na skupino oz. na posameznika"​ v specifičnem kontekstu (Hauck et al. 2014) ((Hauck, J.; Saarikoski, H.; Turkelboom, F. & Keune, H. (2014): Stakeholder involvement in ecosystem service decision-making and research. In: Potschin, M. and K. Jax (eds): OpenNESS Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. Online available at  [[http://​www.openness-project.eu/​library/​reference-book|www.openness-project.eu/​library/​reference-book]] , checked on 5/​11/​2016.)) . Za dodatno utemeljitev teh štirih glavnih kategorij deležnikov,​ ki so povezane z biofizikalnimi ali fizičnimi sredstvi in njihovimi ekosistemi, razlikujemo storitve/​škodljive vplive (Demeyer & Turkelboom 2014) ((Demeyer, R. & Turkelboom, F. (2014): The ecosystem services stakeholder matrix. Lovens A. et al. (eds): OpenNESS manual: Stakeholder analysis for environmental decision-making at local level. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. INBO, Brussels., checked on 5/​11/​2016.)) : Deležnike lahko opredelimo kot "​katerokoli skupino ali posameznika,​ ki lahko vpliva na ekosistemske storitve ali pa ekosistemske storitve vplivajo na skupino oz. na posameznika"​ v specifičnem kontekstu (Hauck et al. 2014) ((Hauck, J.; Saarikoski, H.; Turkelboom, F. & Keune, H. (2014): Stakeholder involvement in ecosystem service decision-making and research. In: Potschin, M. and K. Jax (eds): OpenNESS Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. Online available at  [[http://​www.openness-project.eu/​library/​reference-book|www.openness-project.eu/​library/​reference-book]] , checked on 5/​11/​2016.)) . Za dodatno utemeljitev teh štirih glavnih kategorij deležnikov,​ ki so povezane z biofizikalnimi ali fizičnimi sredstvi in njihovimi ekosistemi, razlikujemo storitve/​škodljive vplive (Demeyer & Turkelboom 2014) ((Demeyer, R. & Turkelboom, F. (2014): The ecosystem services stakeholder matrix. Lovens A. et al. (eds): OpenNESS manual: Stakeholder analysis for environmental decision-making at local level. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. INBO, Brussels., checked on 5/​11/​2016.)) :
  
-  - [[:​wiki:​beneficiaries_alpes|Koristniki]]:​ Deležniki, ki neposredno koristijo ekosistemske storitve (npr. ljudje, ki iščejo sprostitev, uživajo v naravi).+  - [[:sl:​wiki:​beneficiaries_alpes|Koristniki]]:​ Deležniki, ki neposredno koristijo ekosistemske storitve (npr. ljudje, ki iščejo sprostitev, uživajo v naravi).
   - Obremenitelji:​ Deležniki, ki negativno vplivajo na ekosistemske storitve/​imajo škodljive vplive (npr. ljudje z alergijskimi reakcijami).   - Obremenitelji:​ Deležniki, ki negativno vplivajo na ekosistemske storitve/​imajo škodljive vplive (npr. ljudje z alergijskimi reakcijami).
   - Vplivni (neposredni) deležniki: Deležniki, ki neposredno vplivajo na ekosisteme in/ali ekosistemske storitve (npr. lastniki zemljišč, upravitelji sredstev).   - Vplivni (neposredni) deležniki: Deležniki, ki neposredno vplivajo na ekosisteme in/ali ekosistemske storitve (npr. lastniki zemljišč, upravitelji sredstev).
   - Posredni deležniki: Deležniki, ki posredno vplivajo na ekosistem (ekosistemske storitve) (npr. odločevalci,​ organizacije civilne družbe).   - Posredni deležniki: Deležniki, ki posredno vplivajo na ekosistem (ekosistemske storitve) (npr. odločevalci,​ organizacije civilne družbe).
- 
 ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}} ~~DISCUSSION~~{{tag>​ "​AlpES_project"​}}
  
  
sl/wiki/stakeholders_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:13 uporabnika irsnc