Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:where_does_wikialps_comes_from

Opis WIKIAlps

Ozadje WIKIAlps

Prostorski razvoj predstavlja pomemben izziv v Alpskem prostoru, kjer morajo na omejenem ozemlju sobivati gospodarstvo, družba in okolje. Majhni posegi v kateregakoli izmed teh področij lahko sproži velike spremembe v drugih. Prav tako posegi na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju vplivajo na druče države v Alpskem prostoru. Uravnotežen in skupen prostorski razvoj držav Alpskega prostora potrebuje informacije, ki so ustrezne, dostopne in razumljive in omogočajo preudarno sprejemanje odločitev. Dandanes je na voljo velika in raznolika količina informacij, kar nam velikokrat onemogoča najti prave in uporabne informacije. Po vrhu vsega pa je to zahtevno in nam vzame veliko časa. In tukaj nastopi vloga WIKIAlps:

Kaj je namen WIKIAlps?

WIKIAlps cilja na omogočanje uravnoteženega in skupnega prostorska razvoja držav Alpskega prostora s premagovanjem državnih meja. Kako?
Tako, da nudi delujoča dokončna orodja, ki bodo olajšala delo odločevalcem, javnim uslužbencem, raziskovalcem in podjetnikom. WIKIAlps je instrument, ki je namenjen zbiranju in uporabi izkušenj, rezultatov in metod iz izbranih Alpine Space 2007–2013 projektov, predvsem na področjih “vključujoče rasti (inclusive growth)” in “učinkovite rabe virov in upravljanja z ekosistemi (resource efficiency and ecosystem management)”. Poudarja:

 • Ne-prepoznane sinergije
 • Obstoječe vrzeli
 • Dosežki, ki bi se jih v prihodnje lahko izvedlo
 • Nastajajoča nasprotovanja
 • Potencialne zahteve in koristi za trajnosten transnacionalen prostorski razvoj.

WIKIAlps pristopa k analizam iz treh vidikov:

 • Projektni vidik: analiza orodij, ki so rezultat izbranih Alpine Space projektov. Preoblikovanje rezultatov teh projektov
 • Politični vidik: identifikacija transnacionalnih potreb in izzivov na podlagi analize izbranih transnacionalnih in državnih uradnih dokumentov.
 • Vidik deležnikov: matrika kompetenc deležnikov, ki so vključeni v prostorski razvoj Alpskega prostora.

kaj lahko najdete v tej WIKI?

Kako lahko najdete informacije v WIKI?

Po WIKI se lahko premikate in najdete informacije na različne načine:

 • Iskanje od članka do članka preko danih povezav
 • Uporabo iskalne vrstice v zgornjem desnem kotu strani
 • Uporaba podrobnega Road-map
 • Uporabo besednega oblaka glavni strani.

Kdo lahko prispeva WIKI?

K vsebinam WIKI lahko prispeva vsakdo, ki ima izkušnje in znanje o prostorskem razvoju. Vse informacije o tem, kako lahko sodelujete, so dostopne tukaj.

Kako se registrirate kot avtor?

Če želite delite svoje znanje z nami, se prosimo registrirajte tukaj.

Kdo stoji za WIKIAlps?

WIKIAlps sooblikuje skupina desetih partnerjev iz šestih držav Alpskega prostora. Več informacij o partnerstvu je dostopnih v članku Ozadje AlpES projekta.

WIKIAlps ali WIKIAlps?

WIKIAlps je ime te wiki, ki se razvija znotraj WIKIAlps project, kapitalizacijski projekt, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj preko Alpine Space Programa, programa za Evropsko teritorialno sodelovanje.

sl/wiki/where_does_wikialps_comes_from.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/29 14:26 uporabnika irsnc