Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:alps

Alpe

Evropske Alpe – kot so določene po Alpski konvenciji – zajemajo približno 190.000 km² veliko območje in imajo več kot 14 milijonov prebivalcev. Poleg tega jih letno obišče še 120 milijonov obiskovalcev. Alpe niso samo samostojno biografsko območje Evrope, ampak se po njih imenuje celotna Evropska biografska regija. Ekosistemske storitve zagotavljajo kar tretjini evropskega prebivalstva. Trije veliki vodotoki Ren, Rhone in Po) izvirajo v Alpah, večina vode Donave prihaja iz Alp – od tod ime „vodni stolp Evrope“. Ta voda je pomemben vir pitne vode, uporablja se jo za proizvodnjo hrane in kot obnovljiv vir energije. Stalna poselitev je mogoča le do okrog 2000 m.n.v. To pomeni, da je 75 % alpskega prostora poseljenega izključno sezonsko ali pa sploh ne. Naselja so tako locirana na zgornji višinski meji, torej s tem na ekološko izjemno občutljivem območju. Hkrati Alpe predstavljajo tako vročo točko biotske raznovrstnosti in pomembno gensko banko kot tudi območje z veliko kulturno diverziteto ter rekreacijsko območje na globalni ravni. Za znanstvenike so pomembne kot laboratorij na prostem, kjer lahko spremljajo globalne spremembe. Tukaj so še posebej potrebne strategije za trajnostni regionalni razvoj, da se zmanjša tveganje in izkoristi dobre priložnosti. Alpe so edinstveno območje za prebivalce, obiskovalce in za alpsko prebivalstvo, ki je odvisno od naravnih virov. Alpsko konvencijo je leta 1991 podpisalo osem alpskih držav. To je prvi mednarodni sporazum, ki temelji na ideji trajnostnega prostorskega razvoja v gorskem prostoru 1) .

Alpe v številkah

Alpska konvencija povzema nekaj najpomembnejših dejstev o Alpah:2)

 • 8 držav,
 • 14 milijonov prebivalcev,
 • 120 milijonov obiskovalcev letno,
 • skoraj 6000 skupnosti,
 • gostota prebivalstva se giblje med manj kot 200 prebivalcev/km2 (na Štajerskem) in več kot 16.000 prebivalcev/km2 (Kneževina Monako),
 • 13.000 rastlinskih vrst,
 • 30.000 živalskih vrst,
 • 550 hidroelektrarn, ki proizvedejo več kot 10 MW in 2900 GWh letno,
 • 4200 km glavnih cest,
 • 190 milijonov ton prepeljanega tovora čez Alpe (65 % po cesti),
 • 6 milijonov vozil letno prečka alpski lok,
 • BDP na prebivalca znaša od 10.000 EUR (Primorsko-notranjska regija) do 80.000 EUR (Lihtenštajn),
 • 17 % ljudi je starejših od 64 let,
 • v zadnjem stoletju se je ozračje segrelo za 1,5 °C,
 • količina vode, shranjene v obliki ledu, je še vedno 9,84 % večja kot v tekočem stanju, a se razmerje vse manjša in manjša (podatki za leto 2006).

Nadaljnje branje

1)
Oliver Bender, Axel Borsdorf, Andrea Fischer and Johann Stötter (2011). „Mountains Under Climate and Global Change Conditions – Research Results in the Alps.“ In „Climate Change - Geophysical Foundations and Ecological Effects“, edited by Juan Blanco and Houshang Kheradmand, Intech-Open, Rijeka. https://doi.org/10.5772/24574
2)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (Ed.) (2010). „The Alps People and pressures in the mountains, the facts at a glance.“, Alpine Convention, Innsbruck. ISBN: 978-8-89051-582-8.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/alps.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/27 14:30 uporabnika irsnc