Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:benefits_alpes

Koristi so pozitivne spremembe ali vzdrževanje dobrega počutja ljudi za izpolnjevanje potreb in zahtev z zagotavljanjem storitev ekosistemov (Maes et al. 2014; van der Ploeg et al. 2010) 1) 2) . Skupaj z dobrinami (glej dobrine) so koristi opredeljene kot stvari, ki ljudi ustvarimo ali ki izhajajo iz končnih ekosistemskih storitev (glej končne ES). Ti končni iznosi iz ekosistemov so bili spremenjeni v izdelke ali izkušnje, ki niso več funkcionalno povezani sistem, iz katerega izhajajo (Haines-Young & Potschin 2013, p. 9) 3) .

1)
Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Murphy, P.; Paracchini, M. L.; Barredo, J. I. et al. (2014): Mapping and assessment of ecosystems and their services. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : 2nd report - final, February 2014. Luxembourg: Publications Office (Technical Report, 2014-080).
2)
van der Ploeg, S.; Groot, D. de & Wang, Y. (2010): The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results. Final report December 2010, Foundation for Sustainable Development. Wageningen, checked on 7/21/2016.
3)
Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/IEA/09/003), checked on 3/18/2016.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/benefits_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 08:19 uporabnika irsnc