Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:drinking_water_alpes

Pitna voda

Glede na Direktivo o pitni vodi (DWD) je pitna voda voda, namenjena za prehrano ljudi, vključno z (a) „vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po obdelavi, namenjeno za pitje, kuhanje, pripravo hrane ali druge gospodinjske namene, ne glede njen izvor in ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, cisterne, steklenic ali posod; (b) vso vodo, ki se uporablja v podjetju za proizvodnjo hrane za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi“ (Council Directive 98/83/EC) 1) .

Direktiva je bila ratificirana v Nemčiji z enako definicijo. V Avstriji je ratifikacija privedla do opredelitve pitne vode kot „uporabljati kot hrano“ ali v proizvodnji živil, kjer morajo izpolnjevati zahteve glede kakovosti vode. V slovenski nacionalni opredelitvi je pitna voda voda, ki je v skladu s predpisi o zdravstveni ustreznosti živil (ZV-1).

Na projektu AlpES je “pitna voda z blažjim čiščenjem ali brez čiščenja” ena izmed osmih izbranih ekosistemskih storitev.

1)
Council Directive 98/83/EC: On the quality of water intended for human consumption, Council of the European Union. In: Official Journal of the European Comunities (330), 32-54.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/drinking_water_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/14 12:56 uporabnika irsnc