Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:ecosystem_mapping_alpes

Kartiranje ekosistemov

Kartiranje ekosistemov je prostorska razmejitev ekosistemov po dogovorjeni ekosistemski tipologiji ali klasifikacijskemu sistemu (ekosistemski tipi), ki je močno odvisna od namena kartiranja in obsega (Maes et al. 2013) 1) . Kartiranje v širšem smislu obsega tudi status kartiranja (vključno z delovanjem in zdravjem) za spremljanje in ocenjevanje kakovosti ekosistema. Glede na definicijo to velja kot subjekt ocenjevanja ekosistemov (glej kartiranje; ocenjevanje ekosistemov).

1)
Maes, J.; Teller, A.; Erhard, M.; Liquete, C.; Braat, L.; Berry, P. et al. (2013): Mapping and assessment of ecosystems and their services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 : Discussion paper - Final, April 2013. Luxembourg: Publications Office.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/ecosystem_mapping_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 11:59 uporabnika irsnc