Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:flow_ecosystem_services_alpes

Raba ekosistemskih storitev

Raba ekosistemskih storitev pomeni količino ES, ki se dejansko uporablja na določenem območju in času. To vključuje dinamično časovno dimenzijo in konceptualno povezavo ES zaloge in povpraševanja (Potschin & Burkhard 2015) 1) . Drugi avtorji opisujejo rabo ES kot de facto uporabljene ES ali sklope (skupke) ES in drugih iznosov iz naravnih sistemov na določenem območju v določenem časovnem obdobju (Burkhard et al. 2014; Albert et al. 2015) 2) 3) .

Projekt OpenNESS opredeljuje rabo ES kot stopnjo, pri kateri je zaloga ekosistemskih storitev na razpolago koristnikom (tistim, ki jih koristijo) (Potschin et al. 2016) 4) . Indikatorji rabe se nanašajo na de facto uporabljene ES, ki se s časom spreminjajo in predstavljajo uporabljene ekosistemske storitve (Albert et al. 2015) 5) .

Projekt AlpES rabo ekosistemskih storitev opisuje kot de facto uporabljene ekosistemske storitve ali sklope/skupke ekosistemskih storitev in drugih iznosov iz naravnih sistemov na določenem območju v določenem časovnem obdobju. Opredelitev je predvsem v skladu z Albert et al. (2015) 6) .

1)
Potschin, M. & Burkhard, B. (2015): Glossary for Ecosystem Service mapping and assessment terminology. Deliverable D1.4. EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007., checked on 4/22/2016.
2)
Burkhard, B.; Kandziora, M.; Hou, Y. & Müller, F. (2014): Ecosystem Service Potentials, Flows and Demands – Concepts for Spatial Localisation, Indication and Quantification. In: Landscape Online 34, p. 1–32.
3)
3
4)
Potschin, M.; Haines-Young, R.; Heink, U. & Jax, K. (Eds.) (2016): OpenNESS Glossary (V3.0). Prepared by the “Glossary editorial team”. Online available at http://www.openness-project.eu/glossary
5)
5
6)
Albert, C.; Bonn, A.; Burkhard, B.; Daube, S.; Dietrich, K.; Engels, B., et al. (2015): Towards a national set of ecosystem service indicators. Insights from Germany. In: Ecological Indicators 61, p. 38–48.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/flow_ecosystem_services_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:05 uporabnika irsnc