Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:human_well-being_alpes

Človekova blaginja pomeni okvirno in situacijsko stanje ljudi – stanje, ki je »intrinzično in ne samo koristno« (ali dobro) za osebo ali socialno skupino . V MEA (Reid 2005) 1) )) so definirali sestavine (ali vzroke) človekove blaginje (podobno kot Reid): osnovne življenjske potrebščine, svoboda izbire in delovanja, zdravje in telesno dobro počutje, dobri socialni odnosi, varnost, duševni mir in duhovna izkušnja; ki ne nasprotujejo drugim klasifikacijam (Alexandrova 2012) 2) .

AlpES priznava močno povezavo med ekosistemskimi storitvami in človekovo blaginjo, ki jo je izpostavila MEA (2005, p.45)3) : “Človekova blaginja je v veliki meri odvisna od številnih storitev, ki jih nudi narava; velikost in vzorci potrošnje človeške populacije vplivajo na stanje ekosistemov, da bodisi zmanjšajo bodisi povečajo (vsaj začasno) zalogo ekosistemskih storitev.”

1)
Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.
2)
Alexandrova, A. (2012): Well-Being as an Object of Science. In: Philosophy of Science 79 (5), p. 678–689.
3)
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.Island Press, Washington, DC.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/human_well-being_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/06/28 10:38 uporabnika irsnc