Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:natural_capital_alpes_alpes

Naravni kapital

Naravni kapital zajema vse elemente narave, ki neposredno ali posredno proizvajajo neko vrednost za ljudi tako z ekosistemi, živalskimi in rastlinskimi vrstami, sladko vodo, zemljišči, minerali, zrakom in oceani kot tudi z opravljanjem naravnih procesov in funkcij ter povezovanjem in interakcijo z njimi (Reid 2005) 1) . OECD (2007)2) se osredotoča na funkcijo naravnega kapitala, da zagotavlja vnose naravnih virov in okoljskih storitev za gospodarsko proizvodnjo.

Naravni kapital lahko razdelimo v dve večji skupini:

1) abiotski naravni kapital vključno s podzemnimi viri (npr. fosilna goriva, minerali, kovine) in abiotskimi tokovi, kot sta veter in sončna energija ter

2) biotski naravni kapital ali kapital ekosistema, ki je sestavljen iz ekosistemov, ki zagotavljajo široko paleto dragocenih storitev, ki so ključnega pomena za dobrobit človeka.

​​​​​

Na projektu AlpES leži poudarek na biotskem naravnem kapitalu, vendar v razmislek vključuje tudi abiotske procese. Nekateri vidiki so posebnega pomena za alpski prostor (minerali, veter itd.) in še niso bili eksplicitno kartirani ali ocenjeni.

1)
Reid, W. V. (Ed.) (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis; a report of the Millennium Ecosystem Assessment, MEA - Millennium Ecosystem Assessment & WRI - World Resources Institute. Washington, DC.
2)
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (Ed.) (2007): Glossary of Statistical Terms. Paris. Online available at https://stats.oecd.org/glossary/index.htm , checked on 1/27/2017
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/natural_capital_alpes_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:09 uporabnika irsnc