Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:regional_environmental_governance_alpes

Regionalno okoljsko upravljanje

„Regionalno okoljsko upravljanje“ je koncept v politični ekologiji in okoljski politiki, ki se zavzema za trajnostni regionalni razvoj kot najvišjo obravnavo upravljanja vseh človekovih dejavnosti (Balsiger & Debarbieux 2011, Brandes & Brooks 2005) 1) 2) . To se nanaša na postopke odločanja za upravljanje okolja in naravnih virov (npr. posegi preko projektov, razvojni načrti). Izraz “upravljanje” vključuje vlado, podjetja in civilno družbo ter poudarja upravljanje kot celoten sistem.

Splošni cilj projekta AlpES je podpirati razvoj okoljskega regionalnega upravljanja z ozirom na ekosistemske storitve.

1)
Balsiger, J. & Debarbieux, B. (2011): Major challenges in regional environmental governance research and practice. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 14, p. 1–8.
2)
Brandes, O. & Brooks, D. B. (2005): The soft path in a nutshell, University of Victoria, Victoria, BC.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/regional_environmental_governance_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:10 uporabnika irsnc