Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:regulating_es_alpes_alpes

Uravnalne ES

Sem se štejejo vsi načini, s katerimi ekosistemi in živi organizmi lahko posredujejo ali vplivajo na okolje, tako, da s tem vplivajo na človekovo blaginjo in varnost. Te ES vključujejo ponor odpadkov, strupov in drugih nevšečnosti z izkoriščanjem življenjskih procesov (Haines-Young & Potschin 2013) 1) . Poleg tega to vključuje tako uravnavanje podnebja, vode in bolezni kot tudi varstvo pred plazovi (Harrington et al. 2010) 2) .

AlpES analizira uravnalne ES „filtracija površinskih voda“, „zaščita pred plazovi, blatnimi tokovi in podori“ ter „ponor CO2 v gozdovih in barjih“ na nivoju alpskega prostora.

1)
Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Consultation on Version 4, August-December 2012. Report to the European Environment Agency (EEA/IEA/09/003), checked on 3/18/2016
2)
Harrington, R.; Anton, C.; Dawson, T. P.; Bello, F. de; Feld, C. K.; Haslett, J. R., et al. (2010): Ecosystem services and biodiversity conservation. Concepts and a glossary. In: Biodiversity and Conservation 19 (10), p. 2773–2790.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/regulating_es_alpes_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:11 uporabnika irsnc