Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:supporting_es_alpes

Podporne ES

Podporne ES so ekosistemske storitve, ki so potrebne za delovanje oskrbovalnih, uravnalnih in kulturnih ekosistemskih storitev. Nekateri primeri ES vključujejo proizvodnjo biomase, proizvodnjo atmosferskega kisika, nastanek tal in zadrževanje, kroženje hranil, kroženje vode in zagotavljanje habitatov za rastlinske in živalske vrste. Millennium Ecosystem Assessment (MEA) uvršča podporne ekosistemske storitve v ločeno kategorijo poleg oskrbovalnih, uravnalnih in kulturnih storitev. CICES in TEEB klasifikaciji ne poznata podpornih ES, ampak jih razumeta kot osnovne procese in funkcije v ekosistemih.

Treba je vključiti še okoljsko upravljanje, ki podpira ekosistemske storitve glede upoštevanja osnovnih ekosistemskih funkcij in procesov. To so nevralgične in strateške točke v sistemu ukrepov za upravljanje ekosistemskih storitev.

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/supporting_es_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 08:52 uporabnika irsnc