Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:water_management

Upravljanje voda

Definicija

„Preventivni ukrepi za zmanjšanje odpadnih voda, prekomerno izkoriščanje in onesnaževanje vodnih virov.“ (Vir: Evropska perspektiva prostorskega razvoja, 32 str.)

Koncept

Načrti upravljanja voda, predvideni v evropski Okvirni direktivi o vodah, sledijo naslednjim ciljem Povzetek zakonodaje EU):

  • preprečiti poslabšanje, izboljšati in obnoviti telesa površinskih voda, najkasneje do leta 2015 doseči dobro kemijsko in ekološko stanje voda ter zmanjšati onesnaževanje in emisije nevarnih snovi;
  • zaščititi, okrepiti in obnoviti status vseh teles podzemnih voda, preprečiti onesnaževanje in poslabšanje stanja podzemne vode ter zagotoviti ravnovesje med odvzemom in obnovo podzemne vode;
  • ohraniti varovana območja.

Projekti

Glej tudi

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/water_management.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/20 10:26 uporabnika irsnc