Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:wp_t1

Delovni paket "Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru"

Nemški partner ifuplan (Institute for Environmental Planning and Spatial Development) je znotraj projekta AlpES zadolžen za koordinacijo WP T1, ki se nanaša na »Koncept ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru«. Namen tega delovnega paketa je zagotoviti osnovne informacije o ekosistemskih storitvah (ES) v alpskem prostoru, oblikovati skupno vizijo ES in jo pretvoriti v transnacionalen model upravljanja okolja.

  1. Razviti enotno razumevanje ES z oblikovanjem uporabnega priročnika na temo definicije in metodologije ES v alpskih državah. Priročnik bo vseboval tudi pregled pristopov in obstoječih projektov v zvezi z ES na nacionalnih ravneh in na ravni EU.
  2. Analiza nacionalnih in EU pristopov glede kartiranja in vrednotenja ES v alpskih državah.
  3. Pregled nacionalnih (ne)formalnih orodij, ki bi bila primerna za vključitev ES v regionalno upravljanje okolja in procese odločanja. Da bi vzpostavili pregled in obravnavali učinkovita orodja za implementacijo teh storitev v procese sprejemanja odločitev, je potrebno dejavno sodelovanje projektnih partnerjev in deležnikov iz alpskih držav.
  4. Na podlagi zgoraj navedenih korakov je potrebno razviti usklajen koncept kartiranja in vrednotenja ES s prvimi predlogi kazalnikov ES v alpskem prostoru. Kazalniki ES so orodja za količinsko opredelitev informacij o ES z združevanjem več podatkov. Za izvedbo tega delovnega koraka bo potrebno sodelovanje z WP2, ki bo usmerjen v kartiranje ES.
  5. Za razvoj uporabniškega koncepta alpskih ES je potrebno dejavno sodelovanje deležnikov iz alpskega prostora. Ta dejavnost ima številne sinergijske učinke z WP4.

Končni izsledki WP1 se bodo posredovali relevantnim deležnikom pred njihovo udeležbo na izobraževalnih dogodkih. WP1 se zavzema tudi za vzpostavitev skupne vizije v okviru projektnih partnerjev AlpES. Ta bo osnova za zbirko znanja o ES, ki se bo posredovala deležnikom. Ti jo bodo dejavno obravnavali skupaj z opazovalci iz organizacij za načrtovanje, upravljanje in odločanje ter nevladnimi organizacijami.

Vrnite se na Pregled opisov delovnih paketov

sl/wiki/wp_t1.txt · Zadnja sprememba: 2016/11/21 10:33 uporabnika irsnc